Logo

Nyheter

event

Samverkansavtal mellan Sandbacka Science Park och Högskolan i Gävle

Kategori: Övrigt

Samverkan har skett inom olika områden under många år. Nu skrivs ett avtal för att fördjupa och konkretisera samarbetet.

Högskolan i Gävle och Sandbacka Science Park har sedan många år samverkat inom olika områden och vill med detta avtal fördjupa och konkretisera samarbetet. Genom ett ömsesidigt utbyte vill parterna verka för gemensam kunskapsproduktion och samhandling i frågor som forskning och utveckling, nyttiggörande och kompetensförsörjning med fokus på industrins utmaningar.

”Vi ser fram emot att fördjupa samarbetet med Högskolan i Gävle som ska ha fokus på nyttiggörande av forskning och kompetensförsörjning där framförallt industrins utmaningar är centrala för vår samverkan. Högskolan i Gävle är en viktig kunskapsmotor för vår arbetsmarknadsregion och vår roll är att få ut den kunskap som finns till företagen i form av forskning, utbildning, men också i kompetens som de kan använda eller anställa.” säger Malin Rogström, utvecklingschef Sandbacka Science Park.

Malin Rogström

Malin Rogström, Sandbacka Science Park

"Vi är väldigt glada att vi nu kan gå in i ett djupare samarbete med Sandbacka Science Park. Det här kommer att ge ett ökat utbyte med länets företag som gör vår forskning ännu mer relevant. Vi får också större möjligheter att nå ut med vår kunskap och bidra till lösningar för industrins utmaningar," säger Per Hilletofth, professor i industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle.

Per Hilletoft

Per Hilletofth, Högskolan i Gävle

Samverkansområden

Parterna avser att samarbeta inom följande områden:

 • Forskning och utveckling
  Gemensamma insatser för att initiera och ansöka om externa medel för utvecklings- och forskningsprojekt. Delaktighet i varandras strategiska planering för kommande utlysningar. Där Sandbacka Science Park vill bidra till att ny forskning och ny kunskap når ut till företagen, vilket kan hjälpa dem att lösa ett problem eller att utveckla deras affärer, sätt att producera eller att ställa om verksamheten till mer hållbar och digital
 • Nyttiggörande
  Gemensamma insatser för ökad spridning och nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap genom tex seminarier eller processer som tar idéer och forskningsresultat till implementering eller kommersialisering av nya varor, tjänster och processer. Där Sandbacka Science Park vill bidra till att kommersialiserad forskning som landar i nya produkter, tjänster eller företag
 • Kompetensförsörjning
  Gemensamt verka för att studenternas kompetenser möter industrins behov i form av dialog kring utbildningarnas utformning och innehåll och möjligheter för examensarbeten, projektarbeten eller andra arbetslivskontakter för studenter. Uppdragsutbildningar utifrån industrins behov. Exempel på det är tex utbildningen kring Additiv tillverkning som Sandbacka Science Park har gjort tillsammans med HiG. Samt att Sandbacka Science Park innovationscoach kan ge högskolans studenter stöd för att kunna realisera de idéer som de har och som kan resultera i innovativa företag i länet
 • Nätverkande
  Gemensamma insatser för att skapa dialog och samarbeten kring dagens och framtidens utmaningar och behov inom industrin. Utbyte kring nätverk och potentiella samarbetspartners för nya forskningsprojekt och samarbeten med Högskolans utbildningar. För att gemensamt lyfta länets företag med så väl kompetens som expertis utveckla deras produkter, tjänster, affärsidéer

Kontaktperson:
Lennart Södergren, Sandbacka Science Park, tel: 026-241215, e-post: lennart.soderberg@sandviken.se

Sima Valizadeh, Sandbacka Science Park, tel: 026 - 24 07 59, e-post:
sima.valizadeh@sandviken.se

Joakim Helmbrant, Högskolan i Gävle, tel: 026-64 89 05, e-post: joakim.helmbrant@hig.se

Övrigt