Logo

Nyheter

event

Sima tar industrin in i framtiden

Kategori: Hållbar produktion

Additiv tillverkning är på väg att starta något av en industriell revolution. Intresset är stort hos företagen i regionen men kunskapsnivån fortfarande låg. Sima Valizadeh på Sandbacka Science Park i Sandviken är en nyckelperson i arbetet med att ändra på det. Sima är aktuell som talare på AM-dagen den 7 december, inget du vill missa.

Från att länge ha varit en science fiction-liknande framtidsvision har additiv tillverkning, även kallad 3D-printing, snabbt blivit verklighet med storskalig användning inom en rad branscher.

Enkelt uttryckt handlar det om att tillverka tredimensionella objekt från en digital modell genom att successivt addera material, oftast lager på lager, tills det blir en färdig produkt som printas ut.

På Sandbacka Science Park finns en av landets främsta experter på tekniken i form av Sima Valdizadeh, doktor i materialfysik med erfarenhet från ledande roller inom tillverkningsindustrin på stora företag som Atlas Copco och Westinghouse.

Sima har under hela sin karriär rört sig i gränslandet mellan den tunga industrin, forskningen och utbildningen. Nu jobbar hon med att höja kompetensen om additiv tillverkning i regionen norra Mellansverige. En uppgift som hon brinner för

- En katalysator som ansluter prickarna mellan strategi, taktik, IT och operationer med hållbar tillväxt, innovation och förnyelse som nyckelord, säger hon i en beskrivning av sin roll.

Om du är på middag och hamnar bredvid en teknisk novis som undrar vad du egentligen sysslar med – vad säger du då?

– Jag säger att jag sysslar med utveckling av teknologier som handlar om digitalisering och automatisering och att jag hjälper företag att ta fram affärsplaner på ett kostnadseffektivt sätt.

Vad kan AT användas till?

Inom medicinindustrin används den i dag exempelvis till att printa ut ett hjärta eller artificiella händer, inom flygindustrin för att bygga jetmotorer, på Volvo för tillverkning av bilar, hos Nike för att printa skor. Tekniken används också inom konst, design och så vidare. Väldigt viktigt är att man i dag kan printa hus genom att tillvarata miljövänliga material som går att återanvända.

Vad kan AT inte användas till?

Den traditionella metoden är fortfarande mest lämplig när det gäller exempelvis stora detaljer. Det är inte så att man kan använda 3D-printing till allting. Man behöver göra en utvärdering. Finns möjligheten att ändra designen? Finns möjligheten att koppla ihop exempelvis 40 detaljer i en produkt till bara tio? Finns det material med lämpliga egenskaper? Då är det bra, annars inte.

Hur ligger Sverige till?

Användningen av tekniken ligger fortfarande väldigt lågt. Många vet att den finns men känner inte till vad den innebär och vilka fördelarna är. Det är brist på kunnande, utbildning och standardisering av processer. Tekniken används mycket på akademisk nivå. Det innebär att man fortfarande håller på att forska. Stora företag som Sandvik och Volvo har börjat. När de vill utveckla någonting vidare skriker de efter kunnande och utbildad personal. Ofta måste de rekrytera utanför Sverige. Därför försöker vi nu förklara på enkelt sätt vad additiv teknik är och varför man ska använda den.

Finns det utbildningar för den som är intresserad?

Ja, tillsammans med Gävle högskola har vi startat en ny modulärt baserad utbildning för livslångt lärande inom basindustrin som är inriktat mot långsiktigt hållbar produktion med fokus på nya tekniker och metoder inom digitalisering, automation, additiv tillverkning och energieffektivisering.

Kursutbudet är framtaget tillsammans med industripartners som fått beskriva sina behov av fortbildning och kompetenshöjning.

Vad gör ni mer för att höja kunnandet?

Vi har bland annat en idé som vi kallar ”mobila testbäddar”. Det går ut på att vi ska ha en 3D-printer i en container med uppkoppling via trådlösa nätverk mot universitet och företag med expertis inom området, även utanför Sverige. Containern fraktas till olika ställen för att visa företagen hur de kan använda den här tekniken och låta dem prova sina egna idéer. På det sättet kan vi sprida kunskapen även till företag som inte har råd att köpa 3D-printer själva.

Du är utsedd till svensk ambassadör för internationella nätverket Women in 3D-printing technology. Hur kommer det sig?

- Det här är någonting jag brinner för som kvinna. Jag har själv i alla år jobbat inom mansdominerade branscher och sett att vi måste dra in kvinnor inom tekniken. Speciellt när det gäller någonting så nytt som 3D-tekniken är det väldigt viktigt att redan från början attrahera kvinnor. En blandning av människor skapar alltid innovationer, säger Sima

På vilket sätt är additiv tillverkning en hållbarhetsfråga?

Med den här tekniken använder man bara exakt den mängd material som man vill ha och inget mer. Det har jättestor påverkan på miljön. Minimerar man användningen av material, då minimerar man även utvinningen från gruvor. Genom att bara skicka över en CAD-fil kan man också minimera tiden för när saker flyttas från ett ställe till ett annat.

Fakta Sima Valizadeh

  • Född : 1959.
  • Familj: Gift.
  • Bor: Villa i Sunnersta, Uppsala.
  • Gör: Ansvarig för additiv tillverkningsteknik och affärsutveckling på Sandbacka Park.
  • Bakgrund: Materialfysiker med doktorsexamen i tunnfilmfysik från Linköpings universitet. Har bland annat jobbat på Atlas Copco, Westinghouse och Teknikföretagen. Svensk ambassadör för internationella nätverket Women in 3D-printing technology.
  • Böcker: Medförfattare till boken Nanostructured Materials in Electrochemistry, WILEY-VCH, ISBN 978-3-527-31876-6, Weinheim 2008. Electrodeposition of Compositionally Modulated Thin Films and Nanowire Arrays, Dissertation No. 685.
  • Fritidsintressen: Golf, dans, böcker och att testa goda, rökiga whisky.

Kontaktuppgifter Sima Valizadeh >>

Hållbar produktion