Logo

Om oss

Sandbacka Science Park

Vi hjälper dig att ta din idé eller innovation vidare

Sandbacka Science Park i Sandviken är Gävleborgs enda och en av Sveriges cirka 40 science parks. Vårt uppdrag är att hjälpa till att göra verklighet av fler innovationer och idéer till hållbara produkter, tjänster, företag och service. Hållbarheten är central i vårt uppdrag där bland annat FNs 17 globala mål på ett bra sätt sammanfattar de utmaningar som vi gemensamt står inför på väg mot 2030.

Vi vill vara en stor och viktig kontaktyta för dig som har en idé eller driver ett utvecklingsinriktat företag. Där vi via vår miljö, våra event och seminarier skapar mötesplatser mellan människor, idéer, branscher och kunskap och kopplar ihop näringsliv, akademi och samhälle. Via oss kan du eller ditt företag få möjligheter till nya nätverk eller samverkan som kan leda till större innovations- och samverkansprojekt.

Vi erbjuder innovationscoachning med Lean Start Up som metod till dig som har en idé. Vi kan också stödja och ge möjligheter att utveckla ditt etablerade företag på olika sätt inom ramen för våra spetsar som är industriell IT och nya digitala verktyg Länk till annan webbplats., energieffektiva samhällen Länk till annan webbplats. (Sandviken Pure Power) och materialteknologi och hållbar produktion Länk till annan webbplats..

Vi vet att Sverige och vår region hamnar allt längre ned när det gäller nyetableringar, innovationer och nyttiggörande av forskning. Det vill vi ändra på! Vi tror på att vi med gemensamma krafter, med våra olikheter och styrkor, faktiskt kan göra det.

Vad är en science park?

Sveriges nationella branschförening för inkubatorer och science parks – SISP – beskriver en science park som en stimulerande och utvecklande miljö som erbjuder kunskapsintensiva tillväxtföretag infrastruktur, nätverk och affärsutveckling.

En science park kan beskrivas som en mötesplats mellan människor, idéer, kunskap och kreativitet samt utgör ofta en plattform för större innovations- och utvecklingsprojekt. Science parks är internationellt vedertagna verktyg för samverkan akademi-näringsliv, innovationsbaserad tillväxt och regional utveckling.

Science parks utgör centrala noder och är tillsammans med inkubatorer centrala aktörer i regionala innovationssystem över hela världen. I Sverige finns det idag cirka 40 science parks.

www.sisp.se Länk till annan webbplats.

Sandbacka Science Park logo

Träffa andra och lär dig något nytt

Bild

Besök våra event

Här kan du olika event, seminarier och träffar som vi eller våra samarbetsparterns anordnar.

Bild

Håll dig uppdaterad

Senaste nytt om vad som händer inom science parken hittar du här.

Bild

Träffa människorna i vår community

Här hittar du entreprenörerna, idéerna och företagen i vår community.

Bild

Häng med oss

Det är när man träffar andra som det händer grejer, det vet vi. Vi har nätverken för dig.

Utforska möjligheterna tillsammans med oss