Logo

Tillgänglighet

Tillgänglighets­redogörelse

Här hittar du en tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen som beskriver vilka brister det finns i tillgänglighet och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

tillgänglighetssymboler-bild-tal-text

Så tillgänglig är webbplatsen
Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet.

Kända brister i tillgängligheten

  • Informationsbärande bilder utan alternativ text.
  • Det finns också problem med kontraster.
  • Vissa filmer som lagts upp före september månad 2020 kan sakna textning och talsyntes.

Vår ambition är att löpande rätta till de bristerna som finns.

Kontakta oss om du upplever problem med webbplatsen
Kontakta oss om du:

  • behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig
  • upptäcker brister som inte är beskrivna på den här sidan
  • anser att vi inte uppfyller lagkravet

Kontakta oss på 026-24 82 40 eller vi nedanstående formulär:

Tillsyn
Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kontakta Myndigheten för digital förvaltning. Länk till annan webbplats. Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Träffa andra och lär dig något nytt

Bild

Besök våra event

Här hittar du olika event, seminarier och träffar som vi eller våra samarbetsparterns anordnar.

Bild

Håll dig uppdaterad

Senaste nytt om vad som händer inom science parken hittar du här.

Bild

Träffa människorna i vår community

Här hittar du entreprenörerna, idéerna och företagen i vår community.

Bild

Häng med oss

Det är när man träffar andra som det händer grejer, det vet vi. Vi har nätverken för dig.

Utforska möjligheterna tillsammans med oss