Logo

Hållbart företagande

Skapa bolag som håller länge

Hållbart företagande

Alla pratar om hållbarhet. Men hur gör man egentligen? Tillsammans försöker vi hitta svaren på hur vi kan ställa om våra olika verksamheter till att bli mer hållbara.

Hållbarhet och grön omställning är ett område där Sandbacka Science Park arbetar för att ge små och medelstora företag insikter och stöd i sitt hållbarhetsarbete. Bland annat kan vi göra insatser som:

  • Hållbarhetsverktyget
  • Projektsatsningar
  • GreenTech samarbeten med länder runt östersjön
  • Grön energiomställning och vätgas satsningar
  • En hub till A Sustainable Tomorrows (rikstäckande hållbarhetsnätverk)
bild

Kontakt Hållbart företagande

Kenneth Sjöholm
kenneth.sjoholm@sandviken.se

Agenda 2030
De globala målen i FN:s Agenda 2030 är de mest ambitiösa punkterna för hållbar utveckling som världens länder enats om. Och de påverkar ditt företag och dig som företagare. Läs mer om de Globala målen > Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sandbacka Science Park och Näringslivsenheten på Sandvikens kommun vill genom olika lokala och regionala insatser öka kännedomen om och skapa förutsättningar för hållbart företagande i regionen och nätverket Hållbart företagande Gävle - Sandviken är ett sätt.

Hållbart företagande Gävle - Sandviken är ett nätverk som bidrar till ett lönsamt, attraktivt och hållbart företagande i Gävle och Sandviken med omnejd. Nätverket utvecklar och inspirerar varandra till att se nya affärsmöjligheter och stärka just din verksamhets konkurrenskraft genom att aktivt delta i omställningen till ett hållbart samhälle. Nätverket drivs i samverkan mellan Gävle och Sandvikens kommun.

Det här gör Hållbart företagande Gävle - Sandviken

Hållbart företagande Gävle – Sandviken arbetar för ökad affärsnytta, miljödriven innovation och minskad miljöpåverkan. Nätverket syftar till att stärka förmågan att integrera hållbarhet i er affärsmodell och med det bygga mer konkurrenskraftig och framtidssäkrad verksamhet som klarar av att erbjuda relevanta produkter och tjänster åt ett samhälle som ställer om. Tillsammans identifierar nätverket konkreta åtgärder, tar fram utmaningar, bjuder in experter i olika ämnen, arrangerar spännande workshops och utbildningar inom intressanta hållbarhetsområden.

Nätverket drivs i samverkan mellan övergripande planering och näringslivsenhet på Gävle kommun och VGS samt Sandbacka Science Park i Sandvikens kommun.

Nätverket har träffar ca en gång i månaden/varannan månad. Nätverket är en levande verksamhet som hela tiden kommer utvecklas utefter deltagarnas behov och idéer. Därför tar vi tacksamt emot förslag på intressanta personer, företag eller ämnen som är värt att lyfta upp.

Nätverket erbjuder

  • Konkreta tips på åtgärder och utmaningar
  • Erfarenhetsutbyte och samverkan inom hållbarhetsområdet
  • Stöd att utveckla och synliggöra ert hållbarhetsarbete
  • Expertkunskap inom en rad olika områden
  • Information om externa finansieringsmöjligheter och möjligheter att söka gemensamt

Alla typer av verksamheter kan bli medlemmar

Nätverket riktar sig till alla typer av företag/verksamheter i Gävle/Sandviken med omnejd som vill öka affärsnyttan och stärka sitt varumärke genom att arbeta med ett aktivt hållbarhetsarbete. Respektive företag/verksamhet medverkar utifrån sina egna förutsättningar.

Deltagandet vid nätverkets träffar är kostnadsfritt.

Utmaningar för Hållbart företagande Gävle - Sandviken

Under 2023 sker en lansering av utmaningar som medlemmar i nätverket kan anta. Utformningen och antalet av utmaningar arbetar vi gärna fram tillsammans med er i nätverket. Utmaningar kan omfatta allt från minskad energianvändningen till inköp av lokalproducerade produkter eller att enbart köpa in och utföra fossilfria transporter.


Gå med i nätverket Hållbart företagande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

logo Hållbart företagande Gävle - Sandviken

Utforska möjligheterna tillsammans med oss