Logo

Nätverk för ERP och affärssystem

”Rätt person ska ha rätt information i rätt tid”.

Använder ditt företag någon form av affärs- eller produktionsplaneringssystem? Om du vill veta hur du nyttjar systemet på bästa sätt är detta nätverk något för dig!

I våra kontakter med företag så får vi höra av att många skulle vilja nyttja sitt system på ett mer optimalt sätt. För att möta upp detta erbjuder Sandbacka Science Park via projekten "Vi ställer om" och "Säker Virtuell Industri" tillsammans med IUC Gävleborg ett öppet nätverk med fokus på produktionsplaneringssystem.

Vilka utmaningar har ni? I nätverket kan du dela med dig av dina och ditt företags frågor och utmaningar runt produktionsplaneringssystem, vi diskuterar gemensamma frågor och utmaningar och utbyter erfarenheter och nya lösningar.

Vill du veta mer om ERP-nätverket?

Kontakta Lennart


Peter Andersson  idécoach

Utforska möjligheterna tillsammans med oss