Logo

Flexibel omställning för hållbar innovation i Gävleborg

Flexibla arbetsformer för att locka kompetens

I dag blir flexibilitet i arbetet allt mer avgörande för att behålla och attrahera den främsta kompetensen, och behovet av att säkerställa flexibla arbetsformer är därför större än någonsin. Ett hälsofrämjande arbete och ett inkluderande arbetsliv är en förutsättning för livskraftiga organisationer och behöver speglas i såväl organisation och kultur som i teknik.

bild

Projektnamn
Flexibel omställning för hållbar innovation i Gävleborg

Status
Pågående (2023-01-01 -- 2026-04-30)

Projektpartners
Högskolan i Gävle (projektägare), Rise Propell, Sandbacka Science Park

Finansiärer
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Gävleborg

Kontakt
Peter Andersson: peter.andersson@sandviken.se

Forskningsprojektet Flexibel omställning för hållbar innovation ska ge företagare i Gävleborg större kunskap om hur de kan öka sin attraktionskraft och innovationsförmåga genom att ställa om till mer flexibla arbetsformer utifrån ett indluderande och icke-diskriminerande perspektiv. Det treåriga projektet vänder sig till små och medelstora företag i Gävleborg och är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle Länk till annan webbplats., Sandbacka Science Park och Propell Länk till annan webbplats..

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Utforska möjligheterna tillsammans med oss