Logo

Projektarkiv

Avslutade projekt

Bild

GreenTech

GreenTech är det europeiska nätverket som knyter samman industrikluster från Estland, Litauen, Finland, Polen och Sverige. Nätverket ger små- och medelstora företag möjlighet till utveckling och tillväxt genom hållbara och affärer på nya marknader.

Bild

Hållbar inkludering

Problem med att hitta rätt kompetens är en av de största utmaningarna inför framtiden. Projektet syftar till att tillgodose kompetensbehovet hos den regionala industri och IT-branschen genom att bättre tillvarata befintlig kompetens.

Bild

On demand manufacturing

Svensk processindustri har senaste åren utmanats genom yttre faktorer som begränsat åtkomsten till reservdelar och bidragit till tillverkningstopp. Projeketet utforskar hur man på systemnivå kan bli mer motståndskraftig med en stabil produktionsförmåga.

Bild

IUC Gävleborg

Projektet är ett etableringsprojekt med syfte att etablera ett industriellt utvecklingscentrum (IUC) i Gävleborg, en företagsstödjande organisation dit små- och medelstora företag kan vända sig för rådgivning och stöttning gällande exempelvis grön och digital omställning,

Bild

Jag har en idé

Jagharenide.nu är ett projekt och en idétävling som i Gävleborg arrangeras av Movexum och Sandbacka Science Park i syfte att främja entreprenörskap och skapa publicitet kring tillväxt och nyföretagande.

Bild

Focus Industry Spets

Projektet är en gemensam satsning mellan regionerna för att stärka arbetet kring omställningen av industrin. Målet är att stärka industrins innovationsförmåga och attraktionskraft, med fokus på globala och långsiktiga affärer.

Bild

Säker virtuell industri

Tekniken finns redan, och med den oändligt med möjligheter ‒ och fallgropar. Projektet fokuserar på digital säkerhet och nya digitala verktyg för industrin i syfte att hjälpa små och medelstora företag vidare på den digitala resan.

Bild

Vi ställer om

Pandemin har skapat nya utmaningar och företag har tvingats ställa om. Projektet syftar till att hjälpa företag med stöd och rådgivning och fyller därmed en viktig funktion i omställnings– och utvecklingsarbetet.

Bild

Regional Innovationsnod

Gävleborg har en segregerad utbildnings- och arbetsmarknad och en otillräcklig matchning av kompetens. Möjligheterna för tillväxt finns utpekade inom sociala, gröna, digitala och materialtekniska innovationer.

Bild

Intelligent digitaliserat underhåll

Projektet undersöker möjligheterna att utföra ett mer effektivt underhållsarbete i befintliga produktionsmiljöer. Det handlar om hur man skapar nya tjänster för underhåll, mervärde för produkter samt skapar en attraktiv arbetsplats.

Bild

Smart Steel II

Smart Steel är projektet som tillsammans med Sandvik och SSAB utforskar möjligheterna att hitta en ID-märkning som klarar sig genom hela tillverkningsprocessen, från smälta till färdig produkt.

Bild

Hållbar IT

Det räcker inte att vara en duktig lokal eller regional spelare för att vara konkurrenskraftig. Kompetensutveckling inom industriell IT är därför helt nödvändig för små- och medelstora industrinära företag i vår region.

Bild

5G för små och medelstora företag

Hur kan små och medelstora företag dra nytta av 5G-tekniken? Det är två frågor som Arefeh Azadehnia, forskare och masterstudent i elektronik och automatisering vid Högskolan i Gävle, försöker ta reda på i sin avhandling.

Bild

AM on the Road

Användandet av en mobil AM-testbädd är ett enkelt, smart och kostnadseffektivt sätt att sprida kunskap för att öka kompetensen hos små och medelstora företag gällande additiv tillverkning och en uppkopplad industri.

Bild

Gamifierad metod för normkreativ rekrytering

Projektet utforskar om man med hjälp av gamification kan utmana de traditionella rekryteringsvägarna genom en formell, normkreativ rekrytering för en rättvisare arbetsmarknad.

Bild

Smart industri Norra Mellansverige

Tillsammans med regionerna i Sverige fokuserar Tillväxtverket på tre stora utmaningar för svensk industri: Att ta vara på digitaliseringens möjligheter, öka tillgången till rätt kompetens och främja en hållbar produktion.

Bild

Safe IoT

Går det att använda gamification och Internet of Things (IoT) för ökad säkerhet på arbetsplatserna? Tillsammans med Kanthal i Hallstahammar och SSAB i Borlänge och Oxelösund utforskar projektet olika tekniker för detta.

Bild

Deep Process Learning

Svensk processindustri har en hög automatiseringsgrad jämfört med många andra industrier, vilket gör att mycket data produceras. Men hur tar man vara på all denna data för att öka konkurrenskraften? Det är vad projektet avser hitta svaren på.

Bild

Kickstart Go

Projektet är en uppföljning till Kickstart Digitalisering med syftet att komma igång med arbetet att digitalisera hela eller delar av verksamheten. Projektet vände sig till små- och medelstora industriföretag i landet.

Bild

Kickstart Digitalisering

Projektet syftar till att stärka digitalisering och konkurrenskraft för industriföretag i Sverige. Utgångspunkten är att öka digitaliseringstempot för små och medelstora företag genom en enkel och effektiv startmodell.

På projektsidan hittar du våra aktuella utvecklingsprojekt

Utforska möjligheterna tillsammans med oss