Logo

Vi ställer om

Vi hjälper företag att ställa om

Coronapandemin har skapat nya utmaningar för Gävleborgs näringsliv och många företag tvingas till omställning och ökad beredskap för att behålla sin konkurrenskraft. Projektet "Vi ställer om", syftar till att hjälpa företag med stöd och rådgivning och fyller därmed en viktig funktion i omställnings – och utvecklingsarbetet.

Projektet har fokus på att accelerera små och medelstora företags omställning och utveckling. För att bli mer innovativa, mer digitaliserade, mer hållbara och mer internationaliserade för stärkt konkurrenskraft för det regionala näringslivet i Gävleborg.

bild

Projektet "Vi ställer om" har fyra moduler där Sandbacka Science Park tillsammans med RISE och Högskolan i Gävle verkar i modul 2.

Modul 2
Flera företag ska få fördjupad rådgivning och kan därigenom påbörja eller genomföra en omställning av sin verksamhet när det gäller digitalisering och hållbarhet. Två delprojekt där RISE svara för ett och Sandbacka Science Park tillsammans med Högskolan i Gävle för ett annat.

Några av Sandbacka Science Parks nu aktuella insatser;

  • Enkäter till små och medelstora företag inom tillverkning med frågor som fokuserar på processmognad och digitalisering. Detta ska ge oss mer kunskap om hur vi bäst kan stödja och hjälpa våra företag.
  • Nätverk för ERP och affärssystem, för företag som vill nyttja sina system på ett mer optimalt sätt. För att möta upp detta så initierar Sandbacka Science Park via projektet "Vi ställer om", FindIT och IUC Gävleborg tillsammans nu ett öppet nätverk med fokus på produktionsplaneringssystem.
  • Framtagande av vetenskapliga artiklar inom området Digitalisering och Processmognad författare Lennart Söderberg. Publiceras våren 2021.
  • Nätverk IT-säkerhet med fokus på SME-företag. Målet med nätverket är att lyfta IT-säkerhet som en viktig fråga i samband med företagens digitaliseringsresa. Ökad digitalisering innebär också ökad risk för att obehöriga får del av information som kan vara oerhört affärskritiska.
  • Webbinarer med fokus på Digitalisering i Industrin 4.0 i samarbete med FindIT och Invotech Solutions AB.
  • Utbildningar kopplat till digitalisering för SME-företag i samarbete med Sandviken Data Center Academy är under planering.
  • Samverkan med projektet Hållbar Inkludering som fokuserar på gruppen utrikesfödda med industrikompetens på hög nivå och genom samverkan med detta projekt så integrerar vi perspektivet att öka representationen av utrikesfödda i tillverkningsindustrin.

Kontaktperson för "Vi ställer om" på Sandbacka Science Park är
Lejla Basic
e-post: lejla.basic@sandviken.se
tel: +46 26-24 08 61
mobil: +46 72 88 06 050

bild som beskriver SDCA

Projektet i stort kommer särskilt att erbjuda processtöd för hållbarhet i syfte att nyttja hållbarhetsdimensionerna för att stärka bolagens framtida konkurrenskraft. Den långsiktiga effekten förväntas vara att företagen i större utsträckning integrerar hållbarhetsarbete i verksamheterna och affärsmodellerna och bidrar därmed till att uppfylla målen i Agenda 2030. Projektet har särskilt fokus på att jobba med jämställdhet och inkludering för att säkerställa att underrepresenterade grupper får samma stöd till rådgivning och utveckling.

Samverkansparter är Region Gävleborg, RISE, Sandbacka Science Park, Högskolan i Gävle, Faxepark, Gävle Innovation Hub och Hudiksvalls Hydraulikkluster.
Projektägare är Region Gävleborg >> Länk till annan webbplats.

Logo för projektet Vi ställer om
logo Högskolan i Gävle

Utforska möjligheterna tillsammans med oss