Logo

Hitta kompetens

Vi vet var dina framtida medarbetare finns

En förutsättning för att växa är att ha rätt människor med sig på resan. Det blir därför viktigt att företag jobbar med insatser som syftar till att behålla, inkludera och utveckla medarbetarna som i sin tur skapar goda förutsättningar för att fortsätta växa. Vi vet att det kan vara en utmaning att hitta rätt - här finns några vägar till rätt kompetens.

Väx med rätt kompetens - matchas med talanger inom industri- och IT-yrken

Det finns stora utmaningar för industri- och IT-företag i Gävleborg och Dalarna att hitta rätt kompetens – och för kompetens att hitta företag. Hållbar inkludering är projektet som ska bidra till att tillgodose industrins rekryteringsbehov genom att bättre matcha företag med kompetens.

Problem med att hitta rätt kompetens är en av de största utmaningarna inför framtiden. Det framgår bland annat i Småföretagarbaromentern 2019. Rätt kompetens är avgörande för hur företagen ska kunna utvecklas och stå sig i den globala konkurrensen, men små- och medelstora företag har ofta svårt att lägga tid och resurser på att hitta kompetensen som behövs.

Samtidigt finns det en stor andel utrikesfödda personer med erfarenhet från industri- och IT-branschen som nu arbetar med andra yrken, eller står utanför arbetsmarknaden på grund av otillräckliga personliga nätverk.

Vi vill matcha ihop behov och talang – det båda finns men har svårt att hitta varandra, säger Himan Mustafa, projektkoordinator i Hållbar inkludering.


Anna Klasson

Cornelia Lyxell

Kompetensförsörjning och inkluderande arbetsplatser

Bli matchad med nyutexaminerade studenter från Högskolan i Gävle

Sandbacka Science Park har, i samarbete med Högskolan i Gävle, möjlighet att matcha studenter som är i slutet av sin utbildning med ditt företag. Kanske har ni ett utvecklingsprojekt som skulle lämpas som ett examensarbete?

Fånga upp nyutbildad kompetens för industri- och IT-branschen i Sandviken

Vill du veta mer?

Utforska möjligheterna tillsammans med oss