Logo

Hållbart företagande

Skapa bolag som håller länge

Alla pratar om hållbarhet. Men hur gör man egentligen? Tillsammans försöker vi hitta svaren på hur vi kan ställa om våra olika verksamheter till att bli mer hållbara.

Hållbart företagande är ett nätverk där du som företagare kan få hjälp att skapa strategier och ställa om ditt företag till en mer hållbar verksamhet ‒ för det behövs! Hållbarhet är helt enkelt en förutsättning för fortsatt lönsamhet.

De globala målen i FN:s Agenda 2030 är de mest ambitiösa punkterna för hållbar utveckling som världens länder enats om. Och de påverkar ditt företag och dig som företagare.

bild

Sandbacka Science Park och Näringslivsenheten på Sandvikens kommun vill genom olika lokala och regionala insatser öka kännedomen om och skapa förutsättningar för hållbart företagande i Sandvikens kommun ‒ och nätverket Hållbart företagande är ett sätt.

I nätverket utvecklar och inspirerar vi varandra till att göra klimatsmarta val och faktiskt se nya affärsmöjligheter i omställningen. Du kan till exempel nätverka med företag som vill göra hållbara affärer eller hitta hållbarhetsutveckling som får avgörande betydelse för ditt företags framgång i framtiden.

Nätverket har fyra fokusområden: Inspiration och lönsamhet, res och transportera smart, hållbar energianvändning och hållbara möten och evenemang.

Hör av dig till oss så berättar vi mer om nätverket och hur du gör för att gå med.

Utforska möjligheterna tillsammans med oss