Logo

Projekt

Utforska idéer via projekt

Ny kunskap, nya idéer och innovationer behövs för att människor, företag och samhällen ska fortsätta utvecklas. Vi har spetsomåden som driver utvecklingen för att få fler hållbara och digitala lösningar att komma till liv. Det här gör vi med människan i centrum.

Projekt som löser vår tids utmaningar

Har du eller ditt företag en idé? Kanske är det genom ett projekt som den kan utforskas och utvecklas. Vi är öppna för nya projektidéer där vi antingen kan lotsa dig till rätt utlysning eller vara en möjlig partner för dig om det ligger i linje med något av våra spetsområden.

Vi deltar i ett antal utvecklingsprojekt och initiativ med fokus på digitalisering av företag, hållbara transporter och samhällen - med människan i fokus. Vi bidrar på så vis att lösa vår tids utmaningar. Allt från att minska koldioxidutsläppen från våra industrier och transporter till att öka den digitala mognaden hos regionens små och medelstora företags tillväxt med hjälp av digitaliseringen.

Har du en projektidé?

Tillsammans driver vi samhällsutveckling med människan i centrum.

Våra utvecklingsprojekt

Bild

Hållbar inkludering

Hållbar inkludering är projektet som bidrar till att tillgodose industrins kompetensbehov genom att skapa förutsättningar för företag och talanger att mötas.

Bild

Vi ställer om

Pandemin har skapat nya utmaningar och företag har tvingats ställa om. Projektet syftar till att hjälpa företag med stöd och rådgivning och fyller därmed en viktig funktion i omställnings – och utvecklingsarbetet.

Bild

Säker virtuell industri

Projektet Säker virtuell industri fokuserar på nya digitala verktyg för industrin och digital säkerhet, för att hjälpa små och medelstora företag vidare på den digitala resan.

Bild

IUC Gävleborg

Industriellt Utvecklingscentrum Gävleborg (IUC Gävleborg) är ett etableringsprojekt vars syfte är att etablera en ny verksamhet - ett industriellt utvecklingscentrum i Gävleborg vars målgrupp är alla små och medelstora tillverkande industriföretag i Gävleborg.

Bild

Focus Industry Spets

Focus Industry Spets Norra Mellansverige är en gemensam satsning mellan regionerna för att samla och stärka det arbete som görs kring omställningen av industrin. Målet med projektet är att stärka industrins innovationsförmåga och attraktionskraft, med fokus på globala och långsiktiga affärer.

Bild

Jag har en idé

Jagharenide.nu är ett projekt och idétävling som arrangeras av BizMaker i Västernorrland och Movexum och Sandbacka Science Park i Gävleborg. Tävlingen syftar till att främja entreprenörskap i stort och skapa publicitet kring tillväxt och nyföretagande.

Bild

AM on the Road

Användandet av en mobil AM-testbädd är ett enkelt, smart och kostnadseffektivt sätt att sprida kunskap för att öka kompetensen hos små och medelstora företag gällande additiv tillverkning och en uppkopplad industri.

Bild

Sandviken Pure Power

Genom att agera tillsammans har näringslivet, forskningsvärlden och den offentliga sektorn visat att det går att göra samhället mer hållbart genom plattformen Sandviken Pure Power.

Utforska möjligheterna tillsammans med oss