Logo

Hållbar inkludering

Väx med rätt kompetens och skapa bolag som håller längre

Det finns stora utmaningar för industri- och IT-företag i Gävleborg och Dalarna att hitta rätt kompetens – och för kompetens att hitta företag. Hållbar inkludering är projektet som bidrar till att tillgodose industrins kompetensbehov genom att skapa förutsättningar för företag och talanger att mötas.

Problem med att hitta rätt kompetens är en av de största utmaningarna inför framtiden. Det framgår bland annat i Småföretagarbaromentern 2019. Rätt kompetens är avgörande för hur företagen ska kunna utvecklas och stå sig i den globala konkurrensen, men små- och medelstora företag har ofta svårt att lägga tid och resurser på att hitta kompetensen som behövs.

Samtidigt finns det en stor andel utrikesfödda personer med erfarenhet från industri- och IT-branschen som nu arbetar med andra yrken, eller står utanför arbetsmarknaden på grund av otillräckliga personliga nätverk.

– Vi vill matcha ihop behov och talang – det båda finns men har svårt att hitta varandra, säger Himan Mustafa, projektkoordinator i Hållbar inkludering.

Projektet är ett samarbete mellan Sandbacka Science Park och IUC Dalarna och kommer att löpa under tre år, 2020-2023.

– Vi kommer att träffa företagen och se vilka behov de har. Vi kommer också att ta hjälp av arbetsförmedlingen för att få kontakt med människor som har bakgrund inom industri och IT, förklarar Himan och berättar att Centrum för vuxnas lärande, CVL, också är inkopplade i projektet och kommer att hjälpa till att göra bedömningar av kompetens, i de fall där intyg och liknande saknas.

IUC Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har redan tidigare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. framgångsrikt testat att matcha ihop människor och företag på det här viset. I detta projekt hoppas man på att kunna ta fram en modell som sedan enkelt går att sprida till andra regioner.

Möt några av talangerna

Hållbar Inkludering

Projektet syftar till att tilldogose industri- och IT-branschens kompetensbehov genom att bättre nyttja utrikes föddas kompetenser och erfarenheter. Finansierar projektet gör Region Gävleborg, Region Dalarna och Tillväxtverket och kommer att pågå mellan år 2020-2023.

Kontakt

Maria Ceder
Projektledare Hållbar inkludering, Sandbacka Science Park
026-24 15 74
maria.ceder@sandviken.se

Himan Mustafa
Projektkoordinator Hållbar Inkludering, Sandbacka Science Park
072-880 5327
himan.mustafa@sandviken.se

Finansiärer Hållbar inkludering

Utforska möjligheterna tillsammans med oss