Logo

Mätteknik och databehandling för grön omställning

Hållbara och konkurrenskraftiga tillverkningsprocesser

Digitalisering av industrins produktion och förmågan att omvandla växande datamängder till nya affärer är avgörande för industrins framtida konkurrenskraft. Resursbrist hos regionens små och medelstora företag begränsar ofta deras förmåga till en hållbar omställning. Projektet syftar till att öka innovationsförmågan och kompetensen inom databehandling hos företagen för en hållbar regional utveckling.

bild

Projektnamn
Mätteknik och databehandling för grön omställning (Modigo)

Status
Pågående (2023/01/01 - 2025/12/31)

Projektpartners
Högskolan i Gävle (projektägare), Sandbacka Science Park

Finansiärer
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Gävleborg

Kontakt
Lennart Söderberg

Projektet ska tillgängliggöra forskningsbaserad kunskap till Gävleborgs små och medelstora industriföretag inom områden som databehandling och maskininlärning. Detta bygger kunskap som ska underlätta den gröna omställningen hos företagen i regionen. Ett flertal tekniska fallstudier genomförs i samverkan mellan Högskolan i Gävle, Sandbacka Science Park och ett antal tillverkande små och medelstora industriföretag i regionen.

Vill du veta mer?

Utforska möjligheterna tillsammans med oss