Logo

Det här är vi

Vårt engagemang ligger i mötet mellan människor

All förändring börjar med en idé eller ambition att förändra. Vi tillför vägledning, kontakter och kunskap som får människor, företag och samhällen att utvecklas. Tillsammans möter vi vår tids största utmaningar.

I 23 år har vi stöttat företag och gjort verklighet av nytänkande idéer till hållbara produkter, tjänster och företag. Sandbacka Science Park är en av Sveriges cirka 30 science parks och Gävleborgs enda. Vi skapar forum för människor som vill göra hållbara affärer och för samarbeten som påverkar. På riktigt.

Fokus på vår tids utmaningar

Det är i samarbetet och relationerna mellan företag, akademi och samhälle som vi kan driva utveckling och skapa fler hållbara lösningar. Vårt arbete bidrar till att minska koldioxidutsläppen från våra industrier och transporter och med hjälp av digitaliseringens möjligheter ökar vi konkurrenskraften och den digitala mognaden hos små och medelstora företag. Med människan i centrum.

Vi stöttar från idé till verklighet

Du med en idé kan få stöttning av vår idécoach att ta din idé till nästa nivå. För företag som vill utvecklas erbjuder vi föreläsningar, affärsutveckling och tillgång till nätverk med experter inom exempelvis vätgas, digitalisering och energisystem. Idag har vi fler än 500 företag engagerade i vår verksamhet som erbjuder expertkompetens, nätverk och testmiljöer för produktutveckling.

Vi utforskar idéer via projekt

I vår projektportfölj ingår ett antal utvecklingsprojekt och initiativ med fokus på digitalisering av företag, inkluderande, innovativa arbetsplatser och hållbara transporter och samhällen. Allt från att minska koldioxidutsläppen från våra industrier till att öka den digitala mognaden hos regionens små och medelstora företag.

Vad är en science park?


Sveriges nationella branschförening för inkubatorer och science parks – SISP Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – beskriver en science park som en stimulerande och utvecklande miljö som erbjuder kunskapsintensiva tillväxtföretag infrastruktur, nätverk och affärsutveckling.

En science park kan beskrivas som en mötesplats mellan människor, idéer, kunskap och kreativitet. Här drivs ofta större innovations- och utvecklingsprojekt. Science parks är ett internationellt vedertaget koncept för att stärka samverkan mellan akademi och näringsliv, skapa innovationsbaserad tillväxt och ökade förusättningar för regional utveckling. Science parks utgör centrala noder och är tillsammans med inkubatorer centrala aktörer i regionala innovationssystem över hela världen.

Utforska möjligheterna tillsammans med oss