Logo

Det här är vi

Vårt engagemang ligger i mötet mellan människor

All förändring börjar med en idé eller ambition att förändra. Vi tillför vägledning, kontakter och kunskap som får människor, företag och samhällen att utvecklas.

Sandbacka Science Park bidrar till framtidens affärer och samhälle och står alltid redo att hjälpa just dig. Hållbarhet är centralt i vårt uppdrag där bland annat FNs 17 globala mål på ett bra sätt sammanfattar de utmaningar som vi gemensamt står inför på väg mot 2030.

Gävleborgs enda Science Park får människor att mötas

I 23 år har vi stöttat företag och gjort verklighet av nytänkande idéer till hållbara produkter, tjänster och företag. Sandbacka Science Park i Sandviken är en av Sveriges cirka 30 science parks och Gävleborgs enda. Vi skapar forum för människor som vill göra hållbara affärer och för samarbeten som påverkar. På riktigt.

Vi stöttar från idé till verklighet

Du med en idé kan få stöttning av vår idécoach att hitta en lösning på ett problem eller tillgodose ett behov. För företag som vill utvecklas erbjuder vi inspirationsföreläsningar, affärsfokuserade möten, affärsutveckling och tillgång till ett nätverk med experter inom exempelvis 3D-printing, vätgas, digitalisering och energisystem. Idag har vi fler än 500 företag engagerade i vår verksamhet som erbjuder expertkompetens, nätverk och testmiljöer för produktutveckling.

Fokus på vår tids utmaningar

Vi får människor att mötas, samverka och utvecklas. Det är i samarbetet och relationerna mellan företag, akademi, studenter och samhälle som vi kan driva utveckling och skapa fler hållbara och lösningar. Tillsammans möter vi vår tids utmaningar och förändrar framtiden.

Våra tre fokusområden grön omställning, digital utveckling och mod att utveckla bidrar till att minska koldioxidutsläppen från våra industrier och transporter och med hjälp av digitaliseringens möjligheter ökar vi konkurrenskraften och den digitala mognaden hos små och medelstora företag. Med människan i fokus.

pil

Vi utforskar idéer via projekt

I vår projektportfölj ingår ett antal utvecklingsprojekt och initiativ med fokus på digitalisering av företag, hållbara transporter och samhällen - med människan i fokus. Vi bidrar på så vis att lösa vår tids utmaningar. Allt från att minska koldioxidutsläppen från våra industrier och transporter till att öka den digitala mognaden hos regionens små och medelstora företags tillväxt med hjälp av digitaliseringen.

pil

Vad är en science park?

Sveriges nationella branschförening för inkubatorer och science parks – SISP – beskriver en science park som en stimulerande och utvecklande miljö som erbjuder kunskapsintensiva tillväxtföretag infrastruktur, nätverk och affärsutveckling.

En science park kan beskrivas som en mötesplats mellan människor, idéer, kunskap och kreativitet. Hos science parks drivs ofta större innovations- och utvecklingsprojekt. Science parks är internationellt vedertagna verktyg för samverkan akademi-näringsliv, innovationsbaserad tillväxt och regional utveckling.

Science parks utgör centrala noder och är tillsammans med inkubatorer centrala aktörer i regionala innovationssystem över hela världen. I Sverige finns det idag cirka 40 science parks.

www.sisp.se Länk till annan webbplats.

Utforska möjligheterna tillsammans med oss