Logo

Projektportfölj

Utforska idéer via projekt

Ny kunskap, nya idéer och innovationer behövs för att människor, företag och samhällen ska fortsätta utvecklas. Vi har spetsomåden som driver utvecklingen för att få fler hållbara och digitala lösningar att komma till liv. Det här gör vi med människan i centrum.

Projekt som löser vår tids utmaningar

Har du eller ditt företag en idé? Kanske är det genom ett projekt som den kan utforskas och utvecklas. Vi är öppna för nya projektidéer där vi antingen kan lotsa dig till rätt utlysning eller vara en möjlig partner för dig om det ligger i linje med något av våra spetsområden.

Vi deltar i ett antal utvecklingsprojekt och initiativ med fokus på digitalisering av företag, hållbara transporter och samhällen - med människan i fokus. Vi bidrar på så vis att lösa vår tids utmaningar. Allt från att minska koldioxidutsläppen från våra industrier och transporter till att öka den digitala mognaden hos regionens små och medelstora företags tillväxt med hjälp av digitaliseringen.

Har du en projektidé?

Tillsammans driver vi samhällsutveckling med människan i centrum

Våra utvecklingsprojekt

Bild

Allmänna främjande insatser

Projektet Allmänna främjande insatser (Alf) avser att stärka regionens små- och medelstora företag och dess förmåga till hållbar omställning för ökad konkurrenskraft. Projektet syftar även till att öka innovationskraften hos dessa företag.

Bild

Flexibel omställning för hållbara innovationer i Gävleborg

Projektet är en samarbetsprojekt som syftar till att öka innovationskraften hos små- och medelstora företag i Gävleborg. Utveckling av flexibla arbetsformer ska bidra till att stärka företagens innovationsförmåga.

Bild

Focus Industry Spets

Focus Industry Spets Norra Mellansverige är en gemensam satsning mellan regionerna för att samla och stärka det arbete som görs kring omställningen av industrin. Målet med projektet är att stärka industrins innovationsförmåga och attraktionskraft, med fokus på globala och långsiktiga affärer.

Bild

Green Tech

GreenTech är det europeiska nätverket som knyter samman industrikluster från Estland, Litauen, Finland, Polen och Sverige. Greentech ger små- och medelstora industriföretag möjlighet till utveckling och tillväxt genom hållbara och klimatsmarta affärer på nya marknader.

Bild

IUC Gävleborg

Industriellt Utvecklingscentrum (IUC) Gävleborg är ett etableringsprojekt med syfte att etablera ett industriellt utvecklingscentrum i Gävleborg vars målgrupp är alla små- och medelstora tillverkande industriföretag i regionen.

Bild

Jag har en idé

Jagharenide.nu är ett projekt och en idétävling som arrangeras av Movexum och Sandbacka Science Park i Gävleborg som syftar till att främja entreprenörskap och skapa publicitet kring tillväxt och nyföretagande.

Bild

On demand manufacturing

Svensk processindustri har senaste åren utmanats genom yttre faktorer som begränsat åtkomsten till kritiska reservdelar och bidragit till tillverkningstopp. Projeketet tar ett helhetsgrepp över Norra Mellansveriges processindustri och utforskar hur man på systemnivå kan bli mer motståndskraftig med en stabil produktionsförmåga.

Bild

Hållbar inkludering

Problem med att hitta rätt kompetens är en av de största utmaningarna inför framtiden. Hållbar inkludering syftar till att tillgodose kompetensbehovet hos den regionala industri och IT-branschen genom att bättre tillvarata befintlig kompetens och skapa förutsättningar för företag och talanger att mötas.

Bild

Säker virtuell industri

Projektet Säker virtuell industri fokuserar på nya digitala verktyg för industrin och digital säkerhet, för att hjälpa små och medelstora företag vidare på den digitala resan.

I projektarkivet hittar du våra avslutade projekt

Utforska möjligheterna tillsammans med oss