Logo

Projektportfölj

Utforska idéer via projekt

Ny kunskap och nya idéer behövs för att människor, företag och samhällen ska fortsätta utvecklas. I vår projektportfölj ingår ett antal utvecklingsprojekt och initiativ med fokus på digitalisering av företag, grön omställning och innovativa arbetsplatser.

Projekt som löser vår tids utmaningar

Har du eller ditt företag en idé? Kanske är det genom ett projekt som den kan utforskas och utvecklas. Vi är alltid öppna för nya projektidéer där vi antingen kan hjälpa dig vidare till rätt utlysning eller vara en möjlig partner för dig.

Har du en projektidé?

Våra utvecklingsprojekt

Bild

Allmänna främjande insatser

Projektet avser att stärka regionens små- och medelstora företag och dess förmåga till hållbar omställning för ökad konkurrenskraft. Projektet syftar även till att öka innovationskraften hos dessa företag.

Bild

Digital rådgivning i regional samverkan

Digitaliseringen berör alla, och behovet av digital kompetens blir hela tiden större. Projektet syftar till att stärka den digitala kompetensen och utvecklingen hos småföretag på landsbygden.

Bild

Flexibel omställning för hållbara innovationer

Projektet syftar till att ge företagare i Gävleborg större kunskap om hur de kan öka sin attraktionskraft och innovationsförmåga genom att ställa om till mer flexibla arbetsformer.

Bild

Mighty

Genom den europeiska digitala innovationshubben Mighty kan vi erbjuda företag och organisationer skräddarsydda lösningar och expertis för att nyttja den digitala utvecklingen.

Bild

Mätteknik och databehandling för grön omställning

Digitalisering av industrins produktion är avgörande för industrins framtida konkurrenskraft. Projektet avser att öka innovationsförmåga och kompetens inom databehandling hos företag.

Bild

On demand

Större behov av att anpassa tillverkningsindustrin utifrån omställningsbehov och negativa förändringar i vår omvärld är bakgrunden till projektet som syftar till att bidra till en resilient och konkurrenskraftig industri.

Bild

SVAK

Förstudien SVAK belyser behov, utmaningar och lösningar som säkerställer att kompetensförsörjning, med fokus på teknik- och industriföretag, matchar näringslivets behov i kommunen/regionen på lång sikt.

I projektarkivet hittar du våra avslutade projekt

Utforska möjligheterna tillsammans med oss