Logo

On demand

Hållbar tillverkning av industrins kritiska reservdelar

Basindustrin är en viktig hörnsten i Sveriges ekonomi och är helt beroende av reservdelar för att kunna fungera. Leverantörskedjorna är ofta globala, vilket har visat sig sårbart när händelser i omvärlden påverkar handeln. Projektet syftar till att bidra till en resilient och konkurrenskraftig industri genom att minska risken för störningar i leverantörskedjorna.

bild

Projektnamn
On demand – lokal och hållbar tillverkning av kritiska reservdelar och komponenter 2033

Status
Pågående (2024/01/01 - 2027/09/30)

Projektpartners
Sustainable Steel Region (projektägare), Sandbacka Science Park, Paper Province, Propell

Finansiärer
Vinnova, Region Gävleborg, Region Dalarna, Region Värmland

Kontakt
Kristina Haag

Större behov av att anpassa tillverkningsindustrin utifrån omställningsbehov och negativa förändringar i vår omvärld är bakgrunden till initiativet. Projektet On demand – lokal och hållbar tillverkning av kritiska reservdelar och komponenter 2033 ska hjälpa företagen att bli mer motståndskraftiga mot yttre störningar och samtidigt skapa nya affärer för lokala leverantörer.

En testarena i verklig miljö

Det inledande arbetet bygger på att skapa en testarena där lokala företag och leverantörskedjor kan utvecklas i verklig miljö, en så kallad systemdemonstrator. Målet är att reservdelar ska kunna produceras on demand, det vill säga utifrån kundens behov och levereras lokalt, snabbt och med avsevärt mindre klimatpåverkan än idag. Initiativet ska bland annat utforska mer tillförlitliga lösningar med 3D-printing, där man skickar digitala filer i stället för fysiska komponenter.

Deltagarna ska bygga upp en marknad och kapacitet för on-demand-tillverkning, samtidigt som man utvecklar och påverkar teknik, affärsmodeller, infrastruktur, policy och kultur. Arbetet har en långsiktig vision på tio år, men påbörjas som ett fyraårigt projekt.

Vill du veta mer?

Utforska möjligheterna tillsammans med oss