Logo

Tillgänglighet

Tillgänglighets­redogörelse

Här hittar du en tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen som beskriver vilka brister det finns i tillgänglighet och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Tillgänglighet på webbplatsen

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet.

Kända brister i tillgängligheten

  • Informationsbärande bilder utan alternativ text. Arbete pågår.
  • Vissa filmer som lagts upp före september månad 2020 kan sakna textning och talsyntes. Filmer efter september 2020 ska textas inom två arbetsveckor.

Vår ambition är att löpande rätta till de bristerna som finns.

2024-02-28

Kontakta oss om:

  • du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig.
  • du upptäcker brister som inte är beskrivna på den här sidan.
  • du anser att vi inte uppfyller lagkravet.

Tillsyn

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kontakta Myndigheten för digital förvaltning. Länk till annan webbplats. Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Utforska möjligheterna tillsammans med oss