Logo

Projektarkiv

Här samlar vi våra avslutade projekt

Bild

Vi ställer om

Pandemin har skapat nya utmaningar och företag har tvingats ställa om. Projektet syftar till att hjälpa företag med stöd och rådgivning och fyller därmed en viktig funktion i omställnings– och utvecklingsarbetet.

Bild

Regional Innovationsnod

Gävleborg har en segregerad utbildnings- och arbetsmarknad och en otillräcklig matchning av kompetens. Möjligheterna för tillväxt finns utpekade inom sociala, gröna, digitala och materialtekniska innovationer. Globalisering och digitalisering skapar nya möjligheter för export.

Bild

Intelligent digitaliserat underhåll

Projektet undersöker möjligheterna med att utföra ett mer effektivt underhållsarbete i befintliga produktionsmiljöer. Det handlar om att undersöka hur vi skapar nya tjänster för underhåll och underhållsplanering, mervärde för produkter samt skapa en attraktiv arbetsplats för en breddad personalgrupp.

Bild

AM on the Road

Användandet av en mobil AM-testbädd är ett enkelt, smart och kostnadseffektivt sätt att sprida kunskap för att öka kompetensen hos små och medelstora företag gällande additiv tillverkning och en uppkopplad industri.

Bild

Smart Steel II

Smart Steel är projektet som tillsammans med Sandvik och SSAB utforskar möjligheterna att hitta en ID-märkning som klarar sig genom hela tillverkningsprocessen, från smälta till färdig produkt.

Bild

Hållbar IT

Det räcker inte att vara en duktig lokal eller regional spelare för att vara konkurrenskraftig idag. Kompetensutveckling inom industriell IT är därför helt nödvändig för små och medelstora industrinära företag i vår region. Det är bakgrunden till Hållbar IT.

Bild

5G för små och medelstora företag

Vilka möjligheter finns och hur kan små och medelstora företag dra nytta av 5G-tekniken? Det är två frågor som Arefeh Azadehnia, forskare och masterstudent i elektronik och automatisering vid Högskolan i Gävle, försöker ta reda på i sin avhandling.

Bild

Gamifierad metod för normkreativ rekrytering

Det är vanligare än man tror att företag rekryterar medarbetare via informativa kanaler, såsom nätverk och rekommendationer. Det gynnar förstås endast människor med befintliga nätverk som redan befinner sig på arbetsmarknaden. Risken är dessutom stor att arbetsgruppen blir homogen.

Bild

Smart industri Norra Mellansverige

Smart Industri är Sveriges strategi för nyindustrialisering. Tillsammans med regionerna i Sverige fokuserar Tillväxtverket på tre stora utmaningar för svensk industri: Att ta vara på digitaliseringens möjligheter, öka tillgången till rätt kompetens och främja en hållbar produktion.

Bild

Safe IoT

Personlig säkerhet är en av de strategiskt viktigaste frågorna för industrin idag. Går det att använda gamification och Internet of Things (IoT) för att öka säkerheten på arbetsplatserna? Tillsammans med Kanthal i Hallstahammar och SSAB i Borlänge och Oxelösund utforskade projektet olika tekniker- Kanthal i produktion och SSAB i kontorsmiljö.

Bild

Deep Process Learning

Svensk processindustri har en hög automatiseringsgrad jämfört med många andra industrier, vilket gör att mycket data produceras. Men hur kan man ta vara på all denna data för att öka konkurrenskraften? Det är vad projektet Deep process learning försökte hitta svaren på.

Kickstart Go

Projektet är en uppföljning till Kickstart Digitalisering med syftet att komma igång med arbetet att digitalisera hela eller delar av verksamheten. Projektet vände sig till små och medelstora industriföretag.

Bild

Kickstart Digitalisering

Projektet arrangeras för att stärka digitaliseringen och konkurrenskraften för industriföretag i Sverige. Utgångspunkten är att öka digitaliseringstempot för små och medelstora företag genom en enkel och effektiv startmodell.

På projektsidan hittar du våra aktuella utvecklingsprojekt

Utforska möjligheterna tillsammans med oss