Logo

Hållbar IT

Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation med hjälp av industriell IT

Det räcker inte att vara en duktig lokal eller regional spelare för att vara konkurrenskraftig idag. Kompetensutveckling inom industriell IT är därför helt nödvändig för små och medelstora industrinära företag i vår region. Det är bakgrunden till Hållbar IT.

bild

Projektnamn
Hållbar IT

Status
Avslutat (2015 -- 2019)

Projektägare
Sandbacka Science Park

Finansiärer
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Gävleborg, Region Dalarna, Sandvikens Kommun

Kontakt
Sara Edin

Projektets fokus har varit att med hjälp av industriell IT bidra till att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation i Gävleborg och Dalarna.

Små och medelstora industrinära företag har varit målgruppen i projektet och ambitionen har varit att utveckla kontakter mellan dessa företag liksom till IT-företag, forskning och stora företag för att på så sätt även attrahera nya företag till vår region.

Ett stort antal underprojekt har pågått under dessa tre år, såsom Gamification, effektiv hantering och analys av processdata, Big data, Safe IOT och Smart Steel är bara några exempel.

Utforska möjligheterna tillsammans med oss