Logo

Kickstart digitalisering

Ökad digitalisering och konkurrenskraft inom industrin

Kickstart digitalisering arrangeras för att stärka digitaliseringen och konkurrenskraften för industriföretag i Sverige. Utgångspunkten är att öka digitaliseringstempot för små och medelstora företag genom en enkel och effektiv startmodell.

bild

Projektnamn
Kickstart digitalisering

Status
Avslutat (2018 -- 2019)

Projektägare
Teknikföretagen, IF Metall, RISE, IUC, SISP

Finansiär
Tillväxtverket

Kontakt
Sara Edin

En Kickstart består av tre kostnadsfria träffar där små och medelstora industriföretag får möjligheten att samverka och få stöd med att påbörja eller fortsätta sin digitalisering. Att delta i en Kickstart ger insikt och inspiration för att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen innebär.

Kickstart Digitalisering är en del av den nationella satsningen Digitaliseringslyftet.

Det här är Kickstart Digitalisering:

Kickstart Digitalisering består av 3 träffar

  1. Del 1: Inspirationsföreläsningar och workshop (heldag)
  2. Del 2: Workshop för att identifiera företagets möjligheter (halvdag)
  3. Del 3: Workshop för att landa i start-aktiviteter för företaget (halvdag)

Investering per företag

  1. Kostnadsfritt deltagande
  2. Totalt 2 heldagar för 2-3 chefer eller nyckelpersoner
  3. 2 hemuppgifter för att påbörja den interna processen

Förväntat resultat av deltagandet:

  1. Påbörjad – eller fortsatt – egen digitaliseringsprocess
  2. Möjlighet till fortsatt support
  3. Tillgång till lokalt och nationellt nätverk

Utforska möjligheterna tillsammans med oss