Logo

Smart Steel II

Stål-id möjliggör hållbar och cirkulär stålanvändning

Tänk om stål kunde tala! Det var utgångpunkten för forskningsprojektet Smart Steel - ett fyraårigt projekt och lyckat samarbete mellan stålindustrins nyckelaktörer. Visionen för projektet var att skapa en spårbarhet för stålet genom hela livscykeln och därmed bidra till optimalt nyttjad stålanvändning.

bild

Projektnamn
Smart Steel II

Status
Avslutat (2018-11-01 -- 2020-11-30)

Projektpartners
SSAB (projektägare), Sandvik, Swerim, Luleå Tekniska Universitet

Finansiärer
Vinnova

Kontakt
Sara Edin

Att hitta ett sätt att spåra stål genom hela värdekedjan har hållit många forskare upptagna i många år. Extrem värme, mekanisk bearbetning, deformation och korrosion är några av de tuffa miljöer som stål måste utstå från smälta till färdig produkt. Smart Steel är projektet som utforskar möjligheterna att hitta en ID-märkning som klarar hela denna process.

Målet för projektet är att tekniskt verifiera olika koncept för identifiering av unika stålprodukter och beskriva en färdplan till den långsiktiga visionen ”Internet-of-Materials”.

Vi har varit med som projektmedlem med ansvar för resultatspridning.

Smart steel II är fortsättningen på Smart Steel I som pågick under perioden maj 2017 - november 2018.

Utforska möjligheterna tillsammans med oss