Logo

GreenTech

Internationella samarbeten för små och medelstora företag

GreenTech är det europeiska nätverket som knyter samman industrikluster från Estland, Litauen, Finland, Polen och Sverige. Greentech ger små och medelstora industriföretag möjlighet för tillväxt och utveckling genom att göra hållbara och klimatsmarta affärer på nya marknader.

bild

Projektnamn
GreenTech ClusterXchange

Status
Avslutat (2022-12-01 -- 2023-12-30)

Projektpartners
Dalarna Science Park (projektägare), BizMaker, Sandbacka Science Park

Finansiärer
Europeiska Unionens COSME program

Kontakt
Kenneth Sjöholm
Anna Klasson

Många små och medelstora företag har redan kickstartat sina greentech lösningar på sina lokala marknader och är redo att skala upp sin affär på nya marknader.

Projektet GreenTech 2.0 handlar om att stötta fler företag i sin tillväxtresa genom att hitta ny finansiering, nya produkter och tjänster, nya samarbetspartners och en internationell marknad. Samarbete ska inspirera till ökad innovation och mer hållbara affärer.

logo Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

Utforska möjligheterna tillsammans med oss