Logo

IUC Gävleborg

Ett nytt industriellt utvecklingscentrum i Gävleborg som vill bidra till en hållbar tillväxt i regionen

Industriellt Utvecklingscentrum Gävleborg (IUC Gävleborg) är ett etableringsprojekt som ägs av Företagsutbildarna och drivs i samverkan med Sandbacka Science Park och Propell. Syftet med projektet är att etablera en ny verksamhet - ett industriellt utvecklingscentrum i Gävleborg.

bild

Projektnamn
IUC Gävleborg

Status
Avslutat (2021-05-03 -- 2023-10-31)

Projektpartners
Företagsutbildarna (projektägare), Propell, Sandbacka Science park

Finansiärer
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Gävleborg

Kontakt
Lennart Söderberg

IUC Gävleborg riktar sig till alla små och medelstora tillverkande industriföretag i Gävleborg. Det är en företagsstödjande organisation dit företagen kan vända sig för rådgivning och stöttning gällande exempelvis grön och digital omställning, eller behov kring produktion, kompetens och ledarskap.

IUC Gävleborg är en del av ett nationellt nätverk av IUC-bolag som täcker hela Sverige. IUC-bolagen äger gemensamt IUC Sverige AB, som projektleder nationella uppdrag.

Några mål som IUC Gävleborg har är att:

  • Bidra till en stark svensk industri genom att öka konkurrenskraft hos industriföretag i Gävleborg
  • Tillgängliggöra offentliga resurser och omvärldsbevaka åt industriföretagen
  • Vara en oberoende aktör som lyssna på företagens behov och erbjuder: behovs – och processmognadsanalyser, stöd och verktyg i utvecklingsprocesser, förmedling av relevant information och kunskap, kontakter och nätverk

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Utforska möjligheterna tillsammans med oss