Logo

Säker virtuell industri

Nya digitala verktyg ger många möjligheter till företag

Tekniken finns redan, och med den oändligt med möjligheter ‒ och fallgropar. Projektet Säker virtuell industri fokuserar på nya digitala verktyg för industrin och digital säkerhet, för att hjälpa små och medelstora företag i Gävleborg och Dalarna vidare på den digitala resan.

bild

Projektnamn
Säker Virtuell Industri

Status
Avslutat (2019-09-07 -- 2023-06-30)

Finansiärer
Tillväxtverket, Region Gävleborg, Region Dalarna

Det är inte längre fråga om man ska digitalisera eller inte. Nu handlar det om hur. Genom digitaliseringen blir företag mer konkurrenskraftiga, ledtiderna blir kortare, kundnyttan större, affärsmodellerna fler, flexibiliteten och säkerheten ökar. Det är, kort sagt lönsamt att digitalisera.

Inom ramen för projektet Säker virtuell industri erbjuder Sandbacka Science Park kostnadsfria nätverksträffar, seminarier och workshops kring flera olika digitala verktyg ‒ som till exempel Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR) som kan användas i samband med marknadsföring, sälj eller assistans på distans bland annat ‒ för att stärka företagens konkurrenskraft. Utgångspunkten är varje enskilt företags unika behov.

I takt med den digitala utvecklingen ökar behovet av digital säkerhet. Projektet Säker Virtuell Industri kommer därför också parallellt att arbeta för att öka medvetenheten om och stärka den digitala säkerheten hos företag.

Det finns ungefär 250 industrinära företag i Gävleborg och Dalarna som skulle kunna dra nytta av och utvecklas i projektet, som också ska leda till ett ökat samarbete mellan företagen och högskolor, forsknings- och utvecklingsinstitut, och klusterorganisationer med IT-kompetens med flera. Det kan i sin tur leda till att nya idéer, innovationer och möjligheter föds.

Utforska möjligheterna tillsammans med oss