Logo

Intelligent digitaliserat underhåll

Effektivare underhållsarbete i befintlig produktionsmiljö

I samarbete med Högskolan i Gävle undersöker detta projekt möjligheterna med att utföra ett effektivare underhållsarbete i befintliga produktionsmiljöer. Det handlar om att undersöka hur vi kan skapa nya tjänster för underhåll och underhållsplanering, mervärde för produkter samt skapa en attraktiv arbetsplats för en breddad personalgrupp.

bild

Projektnamn
Intelligent digitaliserat underhåll

Status
Avslutat (2020-01-01 -- 2022-12-31)

Projektpartners
Högskolan i Gävle (projektägare), Sandbacka Science Park

Finansiärer
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Gävleborg, Högskolan i Gävle

Kontakt
Sara Edin

Tanken är att hjälpa företag att sålla ut och räkna fram värdefull information utifrån från data som projektet tar fram. Projektet kommer att undersöka om detta kan genomföras med befintlig data och om några parametrar eventuellt kommer att behöva tillsättas för att öka data-värde ytterligare.

Värdet för företaget ligger i att kunna ge underhållsansvariga en enkel bild över vad som verkligen behöver underhållas just nu och vad komma skall. Högskolan i Gävle vill från sin sida, i och med detta projekt, utveckla de dataprogram som ska kunna hanterar mängder av data på ett snabbt och effektivt sätt.

Projektet tror att digitaliseringen kommer ha en positiv effekt på arbetsplatsens attraktivitet. En del i projektets långsiktiga arbete blir därmed att utforma beslutsstödfunktionerna så att de är inspirerande och roliga att arbeta med.

Utforska möjligheterna tillsammans med oss