Logo

Regional innovationsnod

För smart specialisering, ökad innovationskraft och hållbar tillväxt i Gävleborg

Gävleborg har en segregerad utbildings- och arbetsmarknad och en otillräcklig matchning av kompetens. Regionen har länge varit framgångsrik inom svenska basnäringar med det finns en avsaknad av branschbredd. Tillväxtmöjligheterna finns utpekade inom sociala, gröna, digitala och materialtekniska innovationer. Globalisering och digitalisering skapar nya möjligheter för export.

bild

Projektnamn
Regional Innovationsnod

Status
Avslutat (2019-01-01 -- 2022-09-30)

Projektägare
Sandbacka Science Park

Finansiärer
Region Gävleborg

Kontakt
Sara Edin

Sandbacka Science Park är en viktig och avgörande del i utvecklad samverkan mellan utbildningssamordnare, det lokala och det regionala näringslivet. Sandbacka Science Parks styrkeområden under projekttiden var IT och Gamification, Energieffektiva samhällen samt Materialteknik och hållbar produktion. Under projekttiden har projektet ställt om sina arbetsprocesser som följd av pandemin för att på ett bättre sätt vara ett stöd för regionens näringsliv.

Utforska möjligheterna tillsammans med oss