Logo

Kickstart go

Ökad användning av digital teknik inom industrin

Kickstart go var en uppföljning till Kickstart digitalisering med syftet att komma igång med arbetet att digitalisera hela eller delar av verksamheten. Projektet vände sig till små- och medelstora industriföretag och mer än 300 små och medelstora industriföretag i hela landet erbjöds coachning för att öka användandet av digital teknik.

bild

Projektnamn
Kickstart go

Status
Avslutat (2017 -- 2019)

Projektägare
Rise SICS

Finansiär
Tillväxtverket

Kontakt
Sara Edin

Coachningen anpassas utifrån vad din verksamhet har för behov och vilka förändringar du står inför. Du kan få upp till 65 timmars coachning, vilket kan innehålla exempelvis följande block:

  • Inventering och analys
  • Specificering och implementering
  • Utvärdering och duplicering

Coachningen går ut på att bygga vidare på den inhämtade kunskapen, kartläggningen och planeringen från KickStart Digitalisering. Kickstart Go är kanske det steg du behöver för att gå från ord till handling?

Kickstart Go Sydöstra Norrland var en förlängning av Kickstart Digitalisering där FindIT, Fiber Optic Valley och Rise Acreo erbjöd vidare hjälp för företag som ville inleda eller fortsatta sin digitaliseringsresa. Coachningsinsatserna finansierades av Tillväxtverket.

Utforska möjligheterna tillsammans med oss