Logo

Vi ställer om

Vi hjälper företag att ställa om

Coronapandemin har skapat nya utmaningar för Gävleborgs näringsliv och många företag tvingas till omställning och ökad beredskap för att behålla sin konkurrenskraft. Projektet "Vi ställer om", syftar till att hjälpa företag med stöd och rådgivning och fyller därmed en viktig funktion i omställnings – och utvecklingsarbetet.

bild

Projektnamn
Vi ställer om

Status
Avslutat (2020-05-08 -- 2023-01-30)

Projektpartners
Region Gävleborg (projektägare), Sandbacka Science Park, Propell, Faxepark, Högskolan i Gävle, Gävle Innovation Hub, Hudiksvalls Hydraulikkluster

Projektet har fokus på att accelerera små och medelstora företags omställning och utveckling. För att bli mer innovativa, mer digitaliserade, mer hållbara och mer internationaliserade för stärkt konkurrenskraft för det regionala näringslivet i Gävleborg.

Projektet "Vi ställer om" har fyra moduler där Sandbacka Science Park tillsammans med RISE och Högskolan i Gävle verkar i modul 2.

Modul 2
Flera företag ska få fördjupad rådgivning och kan därigenom påbörja eller genomföra en omställning av sin verksamhet när det gäller digitalisering och hållbarhet. Två delprojekt där RISE svara för ett och Sandbacka Science Park tillsammans med Högskolan i Gävle för ett annat.

Några av Sandbacka Science Parks insatser;

  • Enkäter till små och medelstora företag inom tillverkning med frågor som fokuserar på processmognad och digitalisering.
  • Nätverk för ERP och affärssystem, för företag som vill nyttja sina system på ett mer optimalt sätt.
  • Framtagande av vetenskapliga artiklar inom området Digitalisering och Processmognad författare Lennart Söderberg.
  • Nätverk IT-säkerhet med fokus på SME-företag.
  • Webbinarer med fokus på Digitalisering i Industrin 4.0 i samarbete med FindIT och Invotech Solutions AB.
  • Utbildningar kopplat till digitalisering för SME-företag i samarbete med Sandviken Data Center Academy.
  • Samverkan med projektet Hållbar Inkludering som fokuserar på gruppen utrikesfödda med industrikompetens på hög nivå.

Utforska möjligheterna tillsammans med oss