Logo

Safe IoT

Safe IoT - för en säkrare industri

Personlig säkerhet en av de strategiskt viktigaste frågorna för industrin idag. Går det att använda gamification och Internet of Things (IoT) för att förbättra personlig säkerhet i olycksdrabbade miljöer?

Projektet fokuserade på två områden:
- Att nyttja tillgänglig teknik för att utveckla system som integrerar teknik och personlig säkerhet i en helhetslösning.
- Hur kan gamification skapa större engagemang för säkerhet?

bild

Projektnamn
Safe IoT

Status
Avslutat (2017-05 -- 2019-04)

Projektägare
Rise SICS

Finansiär
Vinnova

Kontakt
Sara Edin

Tillsammans med Kanthal i Hallstahammar och SSAB i Borlänge och Oxelösund utforskade projektet olika tekniker- Kanthal i produktion och SSAB i kontorsmiljö. Genom kommunikation, observationer, intervjuer och workshops identifierades säkerhetsrisker som skulle kunna undvikas med hjälp av digitalisering. Därefter utvärderade projekten olika tekniska lösningar och de mest lovande prototyperna utvärderades hos slutanvändare. På Kanthal kom man fram till att sensorer och kameror var en intressant kombination att testa.

– Tanken var att filma operatörerna och därigenom fånga upp potentiellt farliga situationer. Signaler från sensorerna i operatörernas kläder kan sedan adderas till filmen för att se vad operatörerna utsätts för. Vi mätte såväl värme, rörelse och luftfuktighet, men tittade också på möjligheten att mäta puls, säger Jesper Ejenstam, Forskningsingenjör på Kanthal.​

Projektet är avslutat men lärdomarna finns kvar.

– Det finns flera aspekter av det här projektet som vi kommer att ha nytta av, bland annat kommer filmerna vara till hjälp när vi ser över riskbedömningen för skrotdragningar i Varmvalsverket. Materialet kan också användas i utbildning för nya kollegor på arbetsplatsen för att ge en bättre bild av riskerna som finns i miljön, säger Stefan Sjödell Gunnarsson, chef för enheten i Hallstahammar.

Utforska möjligheterna tillsammans med oss