Logo

On demand manufacturing for resilient production

Ny satsning ska göra svensk industri mer motståndskraftig

Svensk processindustri har de senaste åren utmanats genom yttre påverkansfaktorer. Det osäkra läget i samband med pandemi, oroligheter och transporter som fastnat vid leverans har begränsat åtkomsten till kritiska reservdelar och bidragit till tillverkningstopp. Ett nytt projekt ska nu ta ett helhetsgrepp över Norra Mellansveriges processindustri och utforska hur man på systemnivå kan bli mer motståndskraftiga med en stabil produktionsförmåga.

bild

Projektnamn
Demonstrator - On demand manufacturing for resilient production (DEM-ON DM)

Status
Avslutat (2022-10-03 -- 2023-10-02)

Projektpartners
Sandbacka Science Park, Paper Province, Dalarna Science Park, Sustainable Steel Region, RISE/Propell

Finansiärer
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Gävleborg, Region Dalarna, Region Värmland

Kontakt
Lennart Söderberg

Genomförbarhetsstudien DEM-ON DM ska förbereda och initiera en så kallad systemdemonstrator i Norra Mellansverige för behovsorienterad tillverkning (On demand manufacturing, ODM) av processindustrins kritiska reservdelar. Det övergripande målet med genomförbarhetsstudien är att fastställa förutsättningar, möjligheter, utmaningar, behov och nödvändiga aktiviteter till en efterkommande etablering. Målet är också att involvera och engagera intressenter till nästa steg.

ODM-demonstratorn ska bidra till att bibehålla och förbättra den svenska processindustrins produktionsförmåga och resiliens och genom ett mer effektivt, innovativt och motståndskraftigt system som bidrar till en konkurrenskraftig och hållbar verkstadsindustri.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Utforska möjligheterna tillsammans med oss