Logo

SVAK

Strategisk verkstad och aktion för kompetensförsörjning – SVAK

Kompetensförsörjning utgör ett komplext system där flera olika faktorer samverkar – poliktiska beslut, socioekonomiska förhållanden och näringslivets varierande behov av kompetens, som i sin tur påverkas av innovation och teknisk utveckling. En effektiv kompetensförsörjning är av stor betydelse för en väl fungerande arbetsmarknad med full sysselsättning och god ekonomisk tillväxt.

bild

Projektnamn
Strategisk verkstad och aktion för kompetensförsörjning (SVAK)

Status
Pågående (2023/10/01 - 2024/06/30)

Projektpartners
Sandvik (projektägare), Sandbacka Science Park

Finansiärer
Europeiska unionen, Region Gävleborg, Industriarbetsgivarna, Jernkontoret

Kontakt
Carl Ulric Björnsson

Syftet med SVAK är att bygga en strukturerad, långsiktig och relevant samverkansmodell mellan näringsliv och offentlig sektor på beslutsfattarnivå. Detta för att adressera gemensamma behov, utmaningar och lösningar som säkerställer att kompetensförsörjning, med fokus på teknik- och industriföretag, matchar näringslivets behov i kommunen/regionen på lång sikt. Syftet är även att säkerställa samhällsutveckling som främjar näringslivets och medborgarnas ambitioner samt att vi gemensamt verkar för en god kompetensförsörjning.

Vill du veta mer?

Finansiärer

Utforska möjligheterna tillsammans med oss