Logo

Consid

Consids affärsidé är att såsom ett specialiserat IT- och managementbolag effektivisera och optimera sina uppdragsgivares verksamhet och lönsamhet. Consid vill skapa ett av Nordens ledande IT- och managementbolag genom att skapa förutsättningar för ett effektivare och kvalitativt bättre samhällsklimat.

Consid utvecklar organisationer och processer, effektiviserar, förbättrar och förenklar sina uppdragsgivares verksamheter med teknik som möjliggjort att diktaturer faller, samhällen förändras och människan utvecklas.

Kontakt:
Jon Hällholm
Sandbacka Park, Högbovägen 45, Sandviken
E-post: jon.hallholm@consid.se
Mobil: 073-324 63 10

Namn: Consid
Adress: Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Telefon: 036-12 02 10
E-post: info@consid.se

webb-icon
FB
insta
instagram
FB
actic

Utforska möjligheterna tillsammans med oss