Logo

Näringslivskontoret

Näringslivsstrategin för Sandvikens Kommun har som övergripande mål en hållbar tillväxt som kännetecknas av ökad sysselsättning, attraktivitet och förnyelseförmåga i näringslivet.

I Näringslivskontorets uppdrag ingår att verka för att:

  • Fler företag startar och utvecklas i Sandvikens kommun.
  • Fler företag stannar och expanderar i Sandvikens kommun.
  • Fler företag etableras i Sandvikens kommun.

Vi ger råd och förmedlar kontakter. Hos oss får du hjälp vid expansion och nyetablering.

Namn: Näringslivskontoret
Adress: Spångvägen 10
811 32 Sandviken
Tel: 026-24 00 00
E-post: naringslivskontoret@sandviken.se

webblänlk
insta
actic

Utforska möjligheterna tillsammans med oss