Logo

Näringslivskontoret

Näringslivskontoret vid Sandvikens kommun ger råd och förmedlar kontakter. Här får du hjälp vid expansion och nyetablering. Näringslivsstrategin för Sandvikens kommun har som övergripande mål att nå en hållbar tillväxt som kännetecknas av ökad sysselsättning, attraktivitet och förnyelseförmåga i näringslivet.

I Näringslivskontorets uppdrag ingår det att verka för att:

  • Fler företag startar och utvecklas i Sandvikens kommun.
  • Fler företag stannar och expanderar i Sandvikens kommun.
  • Fler företag etableras i Sandvikens kommun.

Namn: Näringslivskontoret
Adress: Spångvägen 10, 811 32 Sandviken
Telefon: 026-24 00 00
E-post: naringslivskontoret@sandviken.se

webblänlk
insta
actic

Utforska möjligheterna tillsammans med oss