Logo

Stiftelsen den Göranssonska Fonden

Stiftelsen har som mål att förbättra livskvaliteten för Sandvikenborna. Detta görs genom bidrag till både privatpersoner som är folkbokförda i Sandvikens kommun, som ej uppnått pensionsålder och till organisationer/föreningar som bedriver verksamhet till förmån för invånarna i Sandvikens kommun.

Stiftelsens ändamål är dels att stimulera till utbildning och bidra till insatser som förbättrar möjligheten för individer att klara grund-och gymnasieutbildning, dels att hjälpa personer och familjer i nödläge och underlätta för individer i besvärliga livssituationer.

Stiftelsen den Görenssonska Fonden

Namn: Stiftelsen den Göranssonska Fonden
Adress: Högbovägen 45, 811 32 Sandviken
Telefon: 026-12 99 11,
telefontid kl. 09.30 -11.30 måndag - torsdag
E-post: info@goranssonskafonden.se

webblänlk

Utforska möjligheterna tillsammans med oss