Logo

Företagsmätningar

Kartlägg ditt företags nuläge

Vi erbjuder kostnadsfria företagsmätningar inom hållbarhet, psykologisk trygghet samt process- och digitaliseringsmognad. Med utgångspunkt från ert nuläge har vi sedan en dialog om hur ni vill gå vidare samt vilka möjligheter som erbjuds.

Låter det intressant?

Kontakta mig så berättar jag mer!
Sofia Uggla

Våra mätningar

Bild

Hållbarhet

Sätt hållbarhet på kartan och öka konkurrenskraften i rollen som leverantör. Mätningen ger en bild av företagets nuläge och är en bra utgångspunkt för att fortsätta utveckla ditt konkurrenskraftiga företag – ett företag som möter såväl befintliga som kommande krav på hållbarhet från kunder, finansiärer och lagstiftare.

Från nuläge till konkurrenskraft!
20 frågor, 40 minuter

Bild

Digital beredskap och processmognad

Vad är nyttan med digitalisering för ditt företag? Det kan bland annat handla om att nyttja potentialen i ditt planeringssystem, att kunna analysera data i realtid eller att automatisera delar av sin produktion. Är ditt företag rustat för att möta framtidens nya industriella krav? En nulägesanalys hjälper dig få en bild av vad och hur du tar nästa steg gällande digitalisering.

Öka din konkurrenskraft!
Mätningen tar ca. 45 minuter

Bild

Psykologisk trygghet

Team med hög psykologisk säkerhet presterar ofta bättre och har förmågan att effektivt hantera förändringar. Vi erbjuder en forskningsbaserad mätning av den psykologiska tryggheten på ditt företag. Med utgångspunkt i mätningens resultat skapar vi tillsammans förutsättningar för ett än tryggare och mer effektivt team.

Så här går det till:
1. Uppstartsmöte med beställande chef/ledare
2. Teamet får svara på 7 frågor i en mätning – The Fearless Organization Scan
3. Uppföljningssamtal med hela teamet

Utforska möjligheterna tillsammans med oss