Logo

Beställning passerkort - Sandbacka Park

Bild-Passerkort

Nedan kan du beställa passerkort om du arbetar på Sandbacka Park

Sandvikenhus, Larm & Passage:

Anna-Karin Ruumensari
Tel: 026-24 22 00 där Larm och passage finns under knappval 3.
E-post: passagesh@sandviken.se

Regler för passerkort, Sandbacka Park

Fyll i formuläret nedan, så hör vi av oss när kortet är klart. Tack på förhand.


Ange personnummer ååååmmdd-nnnn

Ange förnamn

Ange efternamn

Ange din e-posta adress

Ange företagsnamn

Anges t.o.m. vid tidsbegränsning, t.ex. projektanställning, konsultuppdrag, utbildning. Annars lämna tomt och kortets giltighet är 5 år.

Ange för och efternamn på den som har rätt att utfärda kort för ditt företag, (chef, annan behörig person).

Ange e-post adress för behörig person.
Jag har tagit del av Sandbacka Science Parks regler för passerkort * (obligatorisk)
Jag har tagit del av Sandbacka Science Parks regler för passerkort


Regler för passerkort, Sandbacka Park

  • Alla som jobbar på Sandbacka Park måste ha passerkort. Detta ska kunna uppvisas på begäran (av t.ex väktare).
  • Passerkortet är personligt.
  • Tjänste-/passerkort utfärdas av Sandvikenhus efter bekräftelse från företagets utsedda person.
  • Efter framtagning av passerkort överlämnas det personligen till den anställde. Hen skall vid mottagandet av tjänste-/passerkort kunna legitimera.
  • Innehavaren av passerkort skall bevara detta på ett så betryggande sätt att det ej kan nyttjas av obehöriga.
  • Förlust av passerkort skall omedelbart anmälas till Sandvikenhus på tel. 026-24 22 00 där Larm- och passage finns under knappval 3.
  • Register över utfärdade passerkort upprättas och förvaras enligt gällande GDPR regler av Sandvikenhus.
  • Medarbetare som behöver förnya sitt passerkort skall i god tid meddela Sandvikenhus om detta.
  • När anställning som har samband med passerkortet upphör skall kortet utan dröjsmål återlämnas till Sandvikenhus som ser till att kortet blir förstört. Kortet kan även lämnas till receptionen på Sandbacka Park. Om detta inte sker är företaget ansvarig för eventuella tillbud
  • Uppenbara förseelser mot dessa regler eller annat ej godtagbart uppträdande med passerkortet kan medföra indragning.
gruppmöte

Mer om vad som finns hos oss...

Bild

Våra aktviteter och event

Här kan du hitta information olika event, seminarier och träffar som vi eller våra samarbetsparterns anordnar.

Bild

Läs de senaste nyheterna

Vad händer inom science parken, här samlar vi senaste nytt.

Bild

Möt några av människorna i vår community

Läsa om några av de människor och företag som finns hos oss.

Bild

Häng med oss - vi har ett gäng bra nätverk

Det är när man träffar andra som det händer grejer, det vet vi

Utforska möjligheterna tillsammans med oss