Logo

Företagsmätningar

Från nuläge till nyläge

Hela världen ställer om för en hållbar utveckling, därför kan man som företagare behöva utmana, tänka nytt och ställa om. Utveckling innebär förändrade förutsättningar men också nya möjligheter till en lönsammare affär. Är ditt företag redo att möta morgondagens krav och möjligheter?

Ta första steget och kartlägg ditt företags nuläge. Vi erbjuder kostnadsfria företagsmätningar inom hållbarhet, psykologisk säkerhet samt process- och digitaliseringsmognad. Med utgångspunkt från ert nuläge har vi sedan en dialog om hur ni vill gå vidare samt vilka möjligheter som erbjuds. Läs mer om våra mätningar nedan.

Våra mätningarNätverkande

Hållbarhetsmätning

Sätt hållbarhet på kartan och öka konkurrenskraften i rollen som leverantör. Vi erbjuder kostnadsfria mätningar för att få fler företag att ställa om.

Mätningen ger en bild av företags nuläge och är en bra utgångspunkt för att fortsätta utveckla ditt konkurrenskraftiga företag – ett företag som möter såväl befintliga som kommande krav på hållbarhet från kunder, finansiärer och lagstiftare.

Från nuläge till konkurrenskraft:
20 frågor, 40 minuter

Nätverkande

Mätning – digital beredskap och processmognad

Är ditt företag rustat för att möta framtidens nya industriella krav? Vi erbjuder en kostnadsfri analys av ditt företags digitala beredskap och processmognad.

Vad är nyttan med digitalisering för ditt företag? Det kan bland annat handla om att nyttja potentialen i ditt planeringssystem, att kunna analysera data i realtid eller att automatisera delar av sin produktion eller underhållsarbete. En nulägesanalys hjälper dig få en bild av vad och hur du tar nästa steg gällande digitalisering.

Öka din konkurrenskraft!
Mätningen tar ca. 45 minuter

Nätverkande

Psykologisk trygghetsmätning

Team med hög psykologisk säkerhet presterar ofta bättre och har förmågan att effektivt hantera förändringar. Med ökat välbefinnande ökar också innovationsförmågan och produktiviteten. Vill du veta hur du skapar tryggare team?

Vi erbjuder en kostnadsfri forskningsbaserad mätning av den psykologiska tryggheten på ditt företag. Med utgångspunkt i mätningens resultat skapar vi sedan tillsammans förutsättningar för ett än tryggare och mer effektivt team.

Så här går det till:
1. Uppstartsmöte med beställande chef/ledare
2. Teamet får svara på 7 frågor i en mätning – The Fearless Organization Scan
3. Uppföljningssamtal med hela teamet

Vill du veta mer eller boka en mätning?

Utforska möjligheterna tillsammans med oss