Logo

Smart industri Norra Mellansverige

Sveriges strategi för nyindustrialisering

Målet för projektet var att skapa förutsättningar för förnyelse och omställning för ökad konkurrenskraft i små och medelstora industriföretag och industrinära tjänsteföretag som bidrar till att stärka innovationsklimatet och den industriella omställningen i Norra Mellansverige (Gävleborg, Dalarna och Värmland).

bild

Projektnamn
Smart industri Norra Mellansverige

Status
Avslutat (2019-01-01 -- 2020-11-15)

Stödmottagare
Region Dalarna i samverkan med Region Gävleborg, Region Värmland, Fiber Optic Valley AB, Sandvikens kommun/FindIT, stiftelsen Compare och IUC Wermland AB/Stål & Verkstad.

Finansiär
Tillväxtverket

Kontakt
Sara Edin

"Små och medelstora industriföretag och de industrinära tjänsteföretagen är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Digitaliseringen driver på förändringstakten. För att klara den globala konkurrensen behöver företagen effektivisera och utveckla sina verksamheter och processer, exempelvis genom digital teknik och automatisering. De företag som inte förnyar sig och kan attrahera den kompetens de behöver, nu och i framtiden, riskerar att slås ut."

Så beskriver Tillväxtverket bakgrunden till Smart Industri - Sveriges nyindustrialiseringsstrategi.

Tillsammans med regionerna i Sverige fokuserar strategin på tre stora utmaningar för svensk industri:

  • Att ta vara på digitaliseringens möjligheter
  • Att öka tillgången till rätt kompetens
  • Att främja en hållbar produktion

Målen för projektet Smart Industri Norra Mellansverige är:

  • Implementerad handlingsplan för Industriell omställning
  • Ökad effektivitet i kommunikationen nationellt och internationellt
  • 3000 skolungdomar upp till åk 9 ska attraheras av industrin
  • 15 processmogna företag inom digitalisering, 15 processmogna företag inom kompetensförsörjning, 15 processmogna företag inom hållbar produktion
  • Undersökta förutsättningar för testbädd 3DAM och Resurseffektivitet, två ansökningar till Strategiska innovationsprogram eller EU-fonder (Vanguard)

Utforska möjligheterna tillsammans med oss