Logo

Nyheter

event

Bild: Sandbacka Science Park

Bild: Högskolan i Gävle

Gävleborgs utbildningar i framkant – lyfts som goda exempel under världskonferens

Kategori: Hållbar produktion

Sandbacka Science Park har blivit antagen som föredragshållare under en internationell konferens i Sevilla, Spanien den 27-30 september i år. Det är bland annat de företagsanpassade utbildningarna som gjorts under 2021 – tillsammans med Högskolan i Gävle – som väckt intresset hos den globala branschorganisationen IASP. Konferensen samlar science parks från hela världen för att diskutera innovativa lösningar på våra klimatutmaningar – med ny teknik i fokus. En av dessa lösningar kommer från Gävleborg.

Utvecklingen av ny teknologi går fort – i snabbare takt än vad företag hinner lära sig den och tillämpa den. Prediktivt underhåll, 3D-printing och automation är några av de tekniker som kan bidra till effektiv tillväxt hos företagen i Gävleborg. Sandbacka Science Park och Högskolan i Gävle skapade därför under 2021 anpassade utbildningar för att kompetensutveckla de människor som arbetar i regionens industriföretag – för ett livslångt lärande.

Minska kunskapsgap med företagsanpassade utbildningar

Sandbacka Science Park har genom en förstudie utforskat möjligheterna med en mobil utbildningssituation; ett sätt att ta utbildningen och tekniken till företagen. Förstudien visade att denna utbildningsform skulle kunna vara både kostnadseffektiv och klimatsmart. Syftet med de båda utbildningsinsatserna är att minska gapet mellan teknikens utveckling och kunskapsnivån hos små och medelstora företag, samt att på sikt öka den generella digitaliseringsmognaden.

Det var dessa insatser som låg till grund för den artikel som fick Sandbacka Science Park antagen till IASPs (International Association of Science Parks and Areas of Innovation) världskonferens i september. Tillfället samlar 350 etablerade science parks från över 70 länder. Temat på årets konferens är “Green and Digital Change Powered by Innovation: The Role of Innovation Ecosystems”.

– Vi ser fram emot att representera Gävleborg i detta internationella sammanhang tillsammans med Högskolan i Gävle. Våra utbildningsinitiativ möter företagens behov vad gäller effektiv kompetensutveckling. Så här kan vi vidareutbilda yrkesverksamma ingenjörer med aktuell kunskap. Utvecklingen går fort och vi behöver snabbt ta till oss ny teknik för att möta krav på hållbarhet och öka den digitala mognaden i vår region, säger Sima Valizadeh på Sandbacka Science Park.

Framgångsrikt samarbete med Högskolan i Gävle

Det är Sima som kommer att representera Gävleborg under konferensen tillsammans med Lennart Söderberg och Malin Rogström på Sandbacka Science Park, samt Niklas Björsell på Högskolan i Gävle.

– Jag är väldigt glad över möjligheten att få representera Högskolan i Gävle på IASP:s världskonferens, som har ett mycket viktigt fokus. Högskolan har ett framgångsrikt samarbete med Sandbacka Science Park både vad gäller livslångt lärande och forskning som jag hoppas att vi kan utveckla ännu mer, säger Niclas Björsell, professor i elektronik på Högskolan i Gävle.

ulric

Sima Valizadeh
Chief Technical Officer
Sandbacka Science Park

Hållbar produktion