Logo

Nyheter

event

Ny satsning på kompetensförsörjning i regionen

Utmaningen kring kompetensförsörjning kräver en helhetssyn där politiska beslut, regionala förutsättningar och företagens behov av kompetens måste samverka. Sandbacka Science Park har därför, i samarbete med Sandvik och KTH, initierat ett projekt för att öka samarbetet och utveckla långsiktiga och hållbara metoder för att möta framtidens utmaningar inom kompetensförsörjning.

Med rätt kompetensförsörjning säkerställer vi att nödvändiga kunskaper finns i företaget, antingen genom vidareutveckling av befintlig personal eller rekrytering av nya medarbetare med rätt färdigheter, säger Johan Mildner, Head of Industrial Relations Sandvik Group – Country HR Coordinator Sweden.

Samhället erbjuder flera olika alternativ för kompetensutveckling: högskolor och universitet, specifika yrkeshögskolor och vuxenutbildningar samt yrkesförberedande program som exempelvis Göranssonska Skolan och Bessemerskolan i Sandviken erbjuder. Andra former inkluderar ”Rusta och Matcha” för långtidsarbetslösa och snabbspår för nyanlända, som kompletterar högskolor och universitets bidrag till kompetensförsörjningen.

Kompetensförsörjning är ett komplext system där flera olika faktorer samverkar - politiska beslut, socioekonomiska förhållanden och näringslivets varierande behov av kompetens, som i sin tur påverkas av innovation och teknisk utveckling. En effektiv kompetensförsörjning är av stor betydelse för en väl fungerande arbetsmarknad med god sysselsättning och god ekonomisk tillväxt, säger Anu Karilaakso, industridoktorand Sandvik/KTH Learning in Technology och VD Gimo utbildnings AB.

Idag finns ingen enskild ägare eller myndighet som ansvarar för helheten, vilket gör samverkan och strategiskt arbete avgörande för att möta de utmaningar som uppstår.

Strategisk verkstad och aktion för kompetensförsörjning (SVAK)

Strategisk verkstad och aktion för kompetensförsörjning (SVAK) – är en strukturerad, långsiktig och relevant samverkan mellan näringslivet och kommunen på beslutsfattarnivå för att adressera gemensamma behov, utmaningar och hitta lösningar. Det innefattar både konkreta projekt (workshops och aktiviteter) samt är en forskningsinsats, där vi strävar efter att utveckla långsiktiga och hållbara metoder för framtiden.

Syftet med SVAK är att:

  • säkerställa att kompetensförsörjningen, med fokus på teknik- och industriföretag i Sandvikens kommun, matchar näringslivets behov på lång sikt
  • främja samhällsutveckling som stödjer näringslivets ambitioner och medborgarna
  • gemensamt verka för en hållbar och effektiv kompetensförsörjning

Vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att stärka kompetensförsörjningen i regionen och därigenom bidra till en positiv utveckling för såväl regionens företag som samhället i stort, säger Carl Ulric Björnsson, projektledare på Sandbacka Science Park.

Projektledare är Anu Karilaakso, industridoktorand Sandvik/KTH Learning in Technology och VD Gimo utbildnings AB. Styrgruppen för projektet består av representanter från näringslivet, intresseorganisationer och offentlig förvaltning: Sandvik AB, Sandvikens kommun, Alleima, Jernkontoret, Industriarbetsgivarna, Region Gävleborg och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Projektet har även fått stöd från EU.

Projektpartners i förstudien SVAK är Sandvik (projektägare) och Sandbacka Science Park. Förstudieprojektet finansieras av Jernkontoret, Industriarbetsgivarna, Region Gävleborg och Europeiska Unionen.

Övrigt