Logo

Nyheter

event

Ny hubb ska skynda på digitaliseringen

Flera regioner och aktörer samarbetar för att skynda på digitaliseringen hos små och medelstora företag och offentlig sektor. Mighty är en ny europeisk digital innovationshub* som drivs av bland annat Sandbacka Science Park. Fokus ska vara att ge nya möjligheter kring områdena AI, cybersäkerhet och högpresterande datorsystem.

Vi vill vara ett stöd för företagen i Gävleborg i utvecklingen av deras affär, medarbetare och marknadsmöjligheter genom att hitta nya lösningar med hjälp av digitalisering, säger Malin Johansson, projektledare Sandbacka Science Park.

Ett initiativ för att främja digitalisering

Den nya hubben koordineras av RISE Länk till annan webbplats. och drivs av Propell Länk till annan webbplats. i Hudiksvall, Dalarna Science Park Länk till annan webbplats. i Borlänge och Compare Länk till annan webbplats. i Karlstad och Sandbacka Science Park Länk till annan webbplats. i Sandviken. Fokus ligger på att små och medelstora företag inom tillverkande industri och offentlig sektor ska få stöd i att utvecklas inom digitalisering.

Vi ska hjälpa till att bidra till en digital och grön omställning. Genom Mighty erbjuder vi olika typer av tjänster, bland annat kan företag och offentlig sektor få tillgång till fortbildning och workshops samt nya nätverk för innovation. Vi ska fungera som en väg in, hjälpa till att hitta lösningar på finansiering och slussa vidare till testbäddar om det finns en digitaliseringsidé, säger Malin.

En av nio hubbar i Sverige

Mighty är en av ca 200 europeiska digitala innovationshubbar (EDIH) som finns runt om i Europa. Sverige har totalt nio hubbar med bred geografisk spridning och olika tematiska områden. Initiativet Mighty pågår under 2024-2026 och har finansiellt stöd från Tillväxtverket (ERUF) Länk till annan webbplats., Region Gävleborg Länk till annan webbplats., Region Dalarna Länk till annan webbplats. och Region Värmland Länk till annan webbplats..

Att ha en europeisk digital innovationshubb i vår region innebär att vi är med i det större nätverket och tillsammans kan vi vara med och stödja den digitala omvandlingen i Europa, säger Anna Beminge Linde, strateg Region Gävleborg

Tillsammans är Mighty med och bidrar till de högt uppsatta målen som den Europeiska kommissionen satt inom ramen för finansieringsprogrammet DIGITAL Länk till annan webbplats., som gäller för alla EDIHar runt om i Europa;

  • Driva digital transformation i hela EU genom att införa toppmodern teknik (AI, molntjänster, stordata) hos 75% av europeiska företag.
  • Säkerställa att 90% av företagen har grundläggande digital kunskap.
  • Skapa nya värdekedjor inom Europa.

Genom att vara med och införa toppmodern teknik hos företagen strävar vi inte bara efter att driva digital transformation, utan också att skapa en mer konkurrenskraftig och hållbar ekonomi. Det är högt uppsatta mål och något som kräver ett gediget arbete, men tillsammans med alla andra EDIHar tror jag detta är möjligt, avslutar Malin.

*Läs mer om Europeiska digitala innovationshubbar hos Tillväxtverket Länk till annan webbplats. och Europeiska kommissionen. Länk till annan webbplats.

Läs mer om initiativet i vår projektportfölj: Mighty EDIH

Vill du veta mer?

Övrigt