Logo

Nyheter

event

Ny satsning ska påskynda elektrifieringen av godstransporter

Kategori: Energieffektiva samhällen

Under 2022 ska 550 miljoner kronor fördelas via Energimyndigheten till aktörer i Sverige som vill gå samman för att bygga upp regional infrastruktur med strategiskt placerade publika ladd- och tankstationer för el och vätgas.

Satsningen Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter ska påskynda elektrifieringen av godstransporter i Sverige.

Syftet med stödet är att möjliggöra elektrifieringen av de relativt korta regionala godstransporterna, som utgör en stor del av godstransporterna i landet. Ett villkor för stödet är att projekten ska dela lärdomar, samt att ladd- och tankstationerna ska vara i bruk i minst fem år efter uppförandet.

Vem kan söka?

Stödet kan sökas av företag och regionala aktörer.

Stödets omfattning

Stödet täcker 100 procent av investeringskostnaden.

När går det att söka?

Utlysningen planeras att öppna efter den 1 mars 2022.

Energieffektiva samhällen