Logo

Nyheter

event

Fokus på en hållbar industri – när Sandbacka Science Park representerar Gävleborg under världskonferens

Sandbacka Science Park har för tredje gången i rad blivit antagen som föredragshållare under den internationella IASP-konferens som i år anordnas i Luxembourg den 12-15 september. Det är vägen mot en hållbar industri som är temat för det paper som Sandbacka Science Park bidrar med på årets konferens. Konferensen samlar science parks från hela världen för att diskutera megatrender i det innovativa ekosystemet och science parkernas roll i detta.

Det nya CSRD-direktiv (Corporate Sustainability Reporting Directive) som rullas ut från och med 2024, ställer nya krav på de små och medelstora företag (SMF) som är leverantörer eller underleverantörer till större industriföretag. Många av dessa företag saknar den kunskap och färdighet som behövs för att genomföra en grön omställning och leverera hållbarhetsrapporter enligt dessa krav.

En kartläggning gjord av Sandbacka Science Park visade att viljan att arbeta med hållbarhet ofta finns hos företagen, men kunskap, struktur och resurser att driva frågorna på egen hand saknas. Studien pekade på fördelarna med att samla flera företag för att gemensamt driva på hållbarhetsarbetet och för detta krävs en samordnande roll.

Vår roll som science park är att inspirera, öka medvetenheten hos företag, öka kunskap samt agera facilitator i ekosystemet av leverantörer och underleverantörer i regionen gällande de nya hållbarhetskrav som ställs på dem, säger Lennart Söderberg, Sandbacka Science Park.

Gemensamma workshops och erfarenhetsutbyte

En modell för att stötta små och medelstora företag i hållbarhetsarbetet utformades under hösten 2022 av Sandbacka Science Park och 14 företag i Gävleborg deltog i en första pilotomgång. Modellen bygger på att samla flera företag som tillsammans kan möta de nya utmaningar CSRD-direktivet medför och gemensamt driva hållbarhetsarbetet framåt. I ett första steg genomfördes en hållbarhetsmätning på respektive företag. Detta gav en bild av varje företags nuläge och blev utgångspunkten för en workshopserie som genomfördes med företagen.

Workshopserien var utformad så att de små och medelstora företag som deltog fick ökad kunskap, verktyg och insikter kring hur de kunde driva hållbarhetsarbetet i sina företag. Ur detta växte sedan ett nätverk fram bland de deltagande företagen där de fortsatt haft utbyte av varandra och kan dela med sig av erfarenheter, utmaningar och lösningar.

Det var bland annat denna insats som låg till grund för den artikel som antogs till konferensen.

Vätgasens betydelse som framtida energilösning

Det är Sandbacka Science Parks Anna Klasson som kommer att representera Gävleborg under konferensen tillsammans med kollegorna Lennart Söderberg, Magnus Ernström och Kerstin Strid Embretsen.

Vi ser fram emot att representera Gävleborg på IASP.s världskonferens. Förutom arbetet som sker kopplat till små och medelstora företag i vår region kommer vi att lyfta vätgasens betydelse som framtida energilösning. Vi ligger i framkant i Gävleborg när det kommer till vätgas och det samarbete vi har mellan industri, akademi och civilsamhälle. Även i detta är vår roll som science park att agera facilitator, säger Anna Klasson, Sandbacka Science Park.

Sandbacka Science Park erhåller finansiering via Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Gävleborg genom projektet Allmänna främjande insatser.

EU-logo
Region Gävleborg logo

Övrigt