Logo

Nyheter

event

Internationellt erfarenhetsutbyte med företags digitala omställning i fokus

Kategori: Hållbar produktion

Reggio Emilia i Italien stod som värd för det internationella erfarenhetsutbytet som ägde rum i juni. Sandbacka Science Park deltog som gäst tillsammans med Gävle kommun och Region Gävleborg som är projektpartners i Compete In. Lejla Basic fanns på plats för att dela med sig av erfarenheterna kopplat till projektet "Vi Ställer Om" och hämta hem goda exempel på digital omställning hos små och medelstora företag.

Gävleborgs digitala omställning sattes i ett internationellt perspektiv under några intensiva dagar i Reggio Emilia, Italien. Tillsammans med representanter från Gävle kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Region Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Gävle Innovation Hub Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. fick vi ta del av goda exempel på hur regionen Emilia Romagna arbetar för att stärka små och medelstora företag och bidra till deras utveckling inom export, innovation, digitalisering och hållbarhet.

– Emilia Romagna ligger i framkant vad gäller digitalisering av små och medelstora företag och vi deltog i besöket för dra nytta av deras metoder och hämta hem inspiration för att bidra till att påskynda omställningen, säger Lejla Basic, projektledare på Sandbacka Science Park.

Innovativt industriområde för små och medelstora

Ett innovativt exempel på digitalisering och samverkan är industriområdet i Reggio Emilia. Värdarna anordnade ett studiebesök till Parco Innovazione Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - ett industriområde och företagshotell med fokus på utveckling för små och medelstora företag genom gemensamma ytor och tillgång till den senaste tekniken. Några fördelar med detta koncept var att det skedde samverkan mellan företag och regionens stödfunktioner, utbyte av erfarenheter företagen emellan och det fanns testbäddar tillgängliga för företagen att använda vid utveckling av sina produkter och tjänster.

– Nog att mycket handlar om mekanik och processer så landar benägenheten till utveckling hos människorna i slutänden – och framförallt vikten av samverkan dem emellan. Proukten av det gemensamma intresset att stärka företagen och innovationskraften i regionen är just Parco Innovazione. Reggio Emilias styrka är just i deras goda kontaktnät med företag och att de förstår vikten av samverkan. De gör sig lättillgängliga för varandra och skapar på så sätt förutsättningar för just samarbeten och direkt inblick i näringslivets utmaningar. Vi tar med oss mycket från besöket men framförallt att fortsätta arbeta nära företagen och samarbeta kring våra gemensamma utmaningar, säger Lejla.

Om projektet Vi Ställer Om

Projektet Vi ställer om, syftar till att hjälpa företag med stöd och rådgivning och fyller därmed en viktig funktion i omställnings – och utvecklingsarbetet. Projektet har fokus på att accelerera små och medelstoras företag omställning och utveckling till att bli mer innovativa, mer digitaliserade, mer hållbara och mer internationaliserade för stärkt konkurrenskraft, vilket är centralt för en fortsatt positiv utveckling för det regionala näringslivet i Gävleborg.

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och ägs av Region Gävleborg.

vi ställer om

Om projektet Compete In

”Compete In” syftar till att stärka små och medelstora företags konkurrenskraft i globaliserade regioner.

Compete In-projektet delfinansieras av Interreg EUROPA-programmet och ska stärka kommuner och regioner att stödja internationalisering av små och medelstora företag. Det görs genom byggandet av strukturer som involverar hela regionala systemet: inte bara företag, utan även offentliga myndigheter, universitet, centrum för forskning och innovation, branschorganisationer och kulturaktörer och andra berörda parter.

Gävle kommun och Region Gävleborg är projektpartners.

Hållbar produktion