Logo

Nyheter

event

Nilar utmanar traditionella sätt för kompetensförsörjning

Kategori: Övrigt

I Nilars framtidsplan ligger en ordentlig expansion där verksamheten ska gå från forskning och utveckling till volymproduktion och därmed väntas även en stor tillväxt av medarbetare. För att bereda och testa organisationen inför en kommande expansion och samtidigt hitta rätt kompetens valde Nilar att utmana de traditionella sätten för kompetensförsörjning genom ett samarbete med Sandbacka Science Park.

Nilar är idag ett forsknings- och utvecklingsbolag som med fokus på säkerhet och hållbarhet forskar och tillverkar batterier för energilagring. Det är ett innovativt företag med originell design och produktionsprocess, något som gör dem världsunika på batterimarknaden. Företaget har nyligen genomfört en satsning inom kompetensförsörjning, något som vi passade på att fråga mer om under ett besök hos Nilars fabrik i Gävle.

Vi kom i kontakt med Sandbacka Science Park genom vår HR-chef som redan hade en etablerad kontakt med medarbetare där. Det var genom den kontakten som vi fick kännedom om ett utvecklingsprojekt som ligger precis i linje med det vi vill åstadkomma, säger Jim Wennmark, produktionschef på Nilar.

Samarbetet inleddes och under våren genomförde Nilar en psykologisk trygghetsmätning genom Sandbacka Science Park. Mätningen syftar till att undersöka en arbetsplats/arbetsgrupps nuläge vad gäller mångfald och inkludering. För Nilar var mätningen ett sätt att bekräfta den redan goda magkänslan om att saker och ting funkar bra i deras arbetsgrupp.

Mätningen blev ett kvitto för min grupp att det vi gör är rätt saker. Att vi har en kultur och ett arbetssätt som vi kan agera i på ett tryggt sätt. Det gav oss också en massa punkter som vi kunde ta tag i för att bli ännu bättre. Det är en förutsättning för högpresterande team, att titta på vad man kan göra bättre, säger Jim.

Efter genomförd mätning valde Nilar att tillgodose sitt kompetensbehov genom en ny väg för rekrytering. Insatsen innebar att Nilar tog emot sju praktikanter med målet att så många som möjligt framöver ska bli anställda processoperatörer på företaget. Arbetet började med att sätta en kravprofil för vilken typ av kompetens Nilar var ute efter.

Vi satt tillsammans med Sandbacka Science Park för att lägga upp processen, vilka erfarenheter och personligheter vi sökte efter. Vi kom fram till att det viktigaste är vilken typ av människa man är, framför vilken erfarenhet man har, säger Nils Baehre, HR-Generalist på Nilar.

Den bakgrund du har är inte oviktig, men det är inte primärt det vi gör urvalet på. Det handlar mer om drivkraft, nyfikenhet och samarbetsförmåga. Den stora utmaningen för oss är att hitta morgondagens stjärnor. Där är de här personliga egenskaperna otroligt viktiga, fyller Jim i.

Med hjälp av Sandbacka Science Park genomfördes ett antal gruppintervjuer och en genomgång av företagets verksamhet med utvalda kandidater. Nils beskriver att det är lika viktigt att Nilar ser att det är rätt personer som att dessa personer faktiskt vill vara hos Nilar. Det handlar om en ömsesidig matchning.

Rekryteringen gav resultat och under våren påbörjade sju kandidater sin praktikperiod hos Nilar. För att ge kandidaterna så bra förutsättningar som möjligt har Nilar tagit fram smidiga processer för att lära sig produktionen, något som inte skiljer sig från hur de vanligtvis gör vid nyrekryteringar.

Fokus har legat på kvalitet, inte på volym, eftersom kvalitetskravet är jättehögt. Syftet är att lära känna produktionen och produkterna på ett bra sätt. När praktikanterna blivit varma i kläderna och kvaliteten håller, då har vi vridit upp volymen. De ska ställas i den miljö som de ska arbeta i men inte förrän de är redo för det, säger Jim.

Det var det goda resultatet av den psykologiska trygghetsmätningen som var bakgrunden till att Nilar valde att genomföra denna satsning tillsammans med Sandbacka Science Park, i syfte att utforska nya vägar för att hitta kompetens. För Nilar handlar det även om att skapa en mångfald i arbetsgruppen.

Vi har jobbat mycket med gruppdynamik hos våra enheter. Homogena gruppen kan lösa enkla problem, men för komplexa problem behövs människor som tänker på olika sätt. Vi har komplexa uppgifter – så vi behöver oliktänkande människor, säger Nils.

Det här är en till kanal för rekrytering, vi letar efter de kanalerna för att hitta kompetens. Hittar vi några stjärnor genom denna insats så är vi supernöjda med det, fortsätter Jim.

Det handlar om att våga vidga våra vyer. Vi är ett innovativt företag, då bör vi vara det hela vägen, även vid kompetensförsörjning, avslutar Nils.

Övrigt