Logo

Nyheter

event

Praktik blev anställningar: framgångsrikt resultat för Gävleborgs första "Jobbspår"

Språkpraktik som leder till anställning – det är modellen som under våren testats av företag i Gävleborg med målet att skapa mer och fler hållbara anställningar. Sandbacka Science Park som koordinerat den nya jobbmodellen vill med samarbetet utforska nya metoder för kompetensförsörjning – något som visat sig ge goda resultat.

Tidigare i år presenterades den nya praktik- och jobbmodellen Jobbspår Gävleborg som bygger på samarbete mellan företag i regionen. I samarbetet mellan Ikea och Enerco har de rekryterade deltagarna först genomfört språkpraktik på Ikea för att sedan vidareutveckla sin kompetens på antingen Ikea eller Enerco. Även Alleima deltog i Jobbspår och har under våren tagit emot en kandidat för språkpraktik. Den tio veckor långa praktikperioden inom ramen för Jobbspår är nu avslutad och samtliga praktikanter har genom initiativet blivit erbjudna anställningar under sommaren på Ikea, Enerco eller Alleima.

Det här är en framgångsrik metod för alla parter. För företagen som fått rätt kompetens, kandidaterna som fått anställningar och det är ett kvitto på att Jobbspår-modellen fungerar för att främja hållbara anställningar hos våra regionala företag, säger projektledare Cornelia Lyxell från Sandbacka Science Park.

Syftet med modellen är att utmana de traditionella metoderna för kompetensförsörjning och hitta alternativa vägar för att lösa den kompetensbrist som finns hos företag i regionen. Det lyckade samarbetet mellan Ikea och Enerco är bevis på att även samarbete mellan företag i olika branscher kan vara vägen framåt.

Det finns en stor kompetensbrist i Gävleborg och här kan vi på IKEA tillsammans med andra lokala företag runtom i trakten hitta kompetens på nya sätt. Att fler arbetsgivare samverkar i kompetensfrågan och se hur vi tillsammans kan hjälpas åt att få till en bra lösning för både individerna och företagen har visat sig fungera mycket bra, säger Niklas Walfridsson, People & Culture Manager på Ikea.

Jobbspår har skapat värde på flera olika områden. De människor som haft praktik här har utstrålat sådan glädje och nyfikenhet att det smittar av sig på övriga kollegor. Handledarna som handlett och stöttat praktikanterna under praktikens gång tycker att det har varit väldigt givande och har också själva vuxit i sin egen roll i och med uppgiften, säger Jenny Granath, People & Culture Generalist på Ikea.

Initiativet Jobbspår Gävleborg har genomförts inom ramarna för ett utvecklingsprojekt som avslutas efter sommaren. Vi ser nu över möjligheterna för att praktik- och jobbmodellen ska få leva vidare i annan regi och att fler företag ska se potentialen i att hitta kompetens på det här sättet, avslutar Cornelia Lyxell.

Jobbspår Gävleborg genomförs av Sandbacka Science Park tillsammans med Ikea, Enerco och Alleima i samarbete med Arbetsförmedlingen och Skillpartner. Initiativet genomfördes som en del av projektet Hållbar inkludering som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Gävleborg och Region Dalarna.

Övrigt