Logo

Nyheter

event

Projekt för hållbart växande industrier i Norra Mellansverige

Kategori: Hållbar produktion

Industrin har stor betydelse för tillväxt och utveckling i Norra Mellansveriges tre regioner: Gävleborg, Dalarna och Värmland. Här finns en stark och samhällsviktig industri som idag sysselsätter över 50 000 anställda. "Focus Industry" är projektet som ska möta morgondagens konkurrens och utmaningar för industrin. Aktörer kraftsamlar nu för att skapa förutsättningar för industrin att fortsätta växa på ett hållbart sätt med spets i fokus – bland annat inom stål och avancerad tillverkning.

I ett helt nytt projekt går aktörer samman i de tre länen för att öka industrins omställningstakt. Projektet kommer att stötta företag i att utveckla mer hållbara tjänster, produkter och processer som bidrar till det koldioxidneutrala samhället. Målet är att öka konkurrenskraften, skapa nya jobb, effektivare organisationer och nya verksamheter. Bland annat genom omställning till förnybara råvaror, digitalisering och cirkulära affärsmodeller. Sandbacka Science Park är en av flera projektparter och Region Gävleborg är med och finansierar.

– Gävleborg ligger långt framme i klimatomställningen tack vare just samarbete och stora gröna investeringar men också genom en tydlig politisk riktning, säger regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg (S). Vårt län ska ta sin del av ansvaret för att få ned utsläppen, men också visa hur en snabbare klimatomställning faktiskt skapar tillväxt, jobb och exportmöjligheter.

Samarbete är vägen framåt

Basindustrin står inför betydande utmaningar, i linje med hur det ser ut i stora delar av Europa. Det handlar om nya och avgörande förhållningssätt till innovation, digitalisering, automation, grön omställning av produkter och tjänster, globalisering, med mera. Här ser projektaktörerna att det krävs samverkan för att hänga med i den ökande omställningstakten.

Fokus på spets och förhöjd innovationsförmåga

I det nystartade projektet kommer man att stötta små och medelstora företag i sitt omställningsarbete och effektivisera hela regionens innovationsförmåga och industriella utveckling.

– Genom att samla spetskompetens på det här sättet kan vi accelerera arbetet med regionernas styrkeområden. Det här projektet ska skapa förutsättningarna för långsiktiga affärer för små och medelstora företag; att göra det här med hållbarhet, digitalisering och samverkan i fokus blir nyckeln i den pågående industriella omställningen. För att skapa ökade förutsättningar för innovation i företagen och säkra kompetensförsörjningen är hållbarhetsperspektivet som involverar jämställdhet, mångfald och inkludering A och O, säger Sima Valizadeh, CTO, Sandbacka Science Park.

– Projektet innebär en möjlighet för oss projektdeltagare att tillsammans ännu bättre tillgängliggöra den spetskompetens som finns i regionen för att stötta och utmana företag till ytterligare omställning och utveckling!, säger Mattias Öhr, verksamhetsansvarig, Propell.

Industrins betydelse för Norra Mellansverige

– Den svenska industrins betydelse för Sveriges och Norra Mellansveriges välfärd och tillväxt kan inte nog betonas. Nyckelordet för att säkra och utveckla industrin är samverkan. För att kunna få spets i innovation och affärer behövs bredd och där vill IUC Gävleborg vara en samverkansaktör i Focus Industry Spets säger, Carl Ulric Björnsson, affärsutvecklare, IUC Gävleborg.

I Norra Mellansverige har industrin cirka 53 000 anställda vid mer än 5 600 arbetsplatser och generar intäkter på totalt 203 miljarder*. Adderar man det som industrin bidrar till i form av kringtjänster som transport, IT och övriga företagstjänster generar branschen i norra Mellansverige 7,4 miljarder i skatteintäkter till kommunerna, 3,9 miljarder till regionerna och 17,1 miljarder till staten, vilket ger totalt strax under 28,4* miljarder i skatteintäkter till samhället.

I projektet deltar Dalarna Science Park, Sandbacka Science Park, RISE (Propell), Paper Province och Sustainable Steel Region.

Projektet Focus Industry Spets finansieras av Nationella ERUF-programmet (REACT-EU), med stöd av Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Värmland. Läs mer om projektet hos Paper Province.

Gå till paperprovince.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Källor:

* SCB, siffror avseende 2019
* Samhällsekonomisk kalkyl, ITA Utveckling 2020, IUC Dalarna AB.

ulric

Eva Lindberg, regionstyrelsens ordförande (S)

ulric

Sima Valizadeh, CTO på Sandbacka Science Park

ulric

Mattias Öhr, verksamhetsansvarig på Propell

ulric

Carl Ulric Björnsson, Affärsutvecklare på IUC Gävleborg

Hållbar produktion