Logo

Nyheter

event

Summering från konferensen: Kraftförsörjning av industri och samhälle

Kategori: Energieffektiva samhällen

Under förmiddagen, onsdagen den 9 november bjöd Region Gävleborg och Sandbacka Science Park in till konferens på temat "Kraftförsörjning av industri och samhälle". Centrala frågor som behandlades under dagen var: hur vi kan effektivisera vårt energianvändande, hur vi får fram fossilfri energi tillräckligt snabbt och vad egentligen en sund energidebatt är.

Tillsammans var det mest frekventa ordet bland föredragshållarna. Återkommande ämnen under dagens konferens var alltifrån industrins energibehov och den tekniska utvecklingen till tillståndsprocesser och politik. I en fullsatt lokal på Sandbacka Park fanns representanter från näringsliv, kommuner, myndigheter och regioner, samt politiker från Sandvikens kommun och föredragshållare från kraftnät, vind-, vatten- och kärnkraft.

"Vi kan inte ställa kraftslag mot varandra"

Dagens frågeställningar skapade stort engagemang bland såväl deltagare som föredragshållare, viktiga dialoger ägde rum och nya kontakter knöts. För att klara energiomställningen behövs gränsöverskridande samverkan mellan sektorer och alla typer av kraftslag behövs för att kunna möta det växande behovet av el. Detta betonades av inledningstalaren Tomas Hallberg från Svensk vindkraftsenergi:

– ”Vi tror inte att det bara är vindkraft som kan klara energibehovet – det behövs mycket av allt och vi kan inte ställa kraftslag mot varandra. Vi måste börja säga "Ja". Är ni beredda att göra det?”, frågade Tomas publiken som svarade "Ja" i kör.

"Två hål i väggen"

Enligt Niklas Lundaahl från Dalavind finns en del av utmaning i att alla inte delar samma bild av energiutmaningen:

– ”Många har svårt att se våra utmaningar kopplat till energi. De ser två hål i väggen och att de har sin el. Vi behöver bredda vår kunskap om energiomställningen för att få fler att dela den gemensamma bilden för både utmaningar och lösningar”, sa Niklas.

– ”Man måste ta modiga beslut för att klara energiomställningen”, sa Åsa Lyckström från Siemens Energy som under sitt föredrag pratade om turbiner, kopplade cykler och fossilt oberoende system; Siemens Energys lösning för hållbara samhällen.

Arrangörerna avslutade dagen med några medskick, varpå Eva Lindberg från Region Gävleborg uppmuntrade människorna i rummet att fortsätta driva en sund energidebatt genom att sprida kunskap och skippa populism som frågorna lider av idag.

Vad tar du med dig från dagen?

Bland deltagarna fanns Stina Snitt från Mellansvenska Handelskammaren. Vi passade på att fråga vad hon tog med sig från dagens konferens:

–" Jag tar med mig den här avslutande frågan: 'Vad gör industrin (för omställningen)?' De är med och driver på och gör mycket själva. De har vilja, handlingskraft och investeringar. Vi behöver jobba med att påskynda tillståndsprocesserna och göra det mer förutsägbart så man vågar investera”, berättade Kristina.

Sandbacka Science Parks Anna Klasson har, tillsammans med Anders Lundell från Region Gävleborg, varit drivande i konferensen. Så här sammanfattade Anna sina intryck från dialogerna:

– "Samhälle, industri och akademi behöver samverka, vara medvetna om varandras utmaningar och behöver gå i samma takt för att klara av den omfattande energiomställningen. Vi är beroende av varandra och måste jobba i takt", sa Anna.

Malin

Anna Klasson

Spetsansvarig för grön omställning på Sandbacka Science Park

Vill du fortsätta dialogerna kring kraftförsörjning och grön omställning? Kanske har du en idé om ett samverkansprojekt för att lösa vår tids utmaningar? Anna kan vägleda dig och ditt företag i er omställning.

Kontakta Anna

Energieffektiva samhällen